PGS. TS. Ngô Tự Thành

PGS. TS. Ngô Tự Thành
Bộ môn vi sinh vật, khoa sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

PGS. TS. Ngô Tự Thành sinh năm 1945 tại Hà Nội đã có thâm niên 44 năm giảng dạy tại Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội với chuyên ngành chính là Vi sinh vật học. PGS. TS. Thành cũng đã làm việc như chuyên gia giáo dục đại học bằng tiếng Pháp tại Algerie trong thời gian 6 năm.

Khoá học: Vi sinh vật học môi trường

Môn học gồm 4 phần và 26 chương. Tên môn học: Vi sinh vật học môi trường. Đối tượng học: - Sinh viên các ngành sinh học, công ...

Vi sinh vật học môi trường

Môn học gồm 4 phần và …. chương Phần I. Những khái niệm cơ bản về vi sinh vật Trong phần này sẽ cung cấp những hiểu biết ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics