Nguyễn Lân Hùng

Nguyễn Lân Hùng
Quốc gia:
Nghề Nuôi Lươn

Lươn là một loài thủy sản dễ nuôi. Ta nuôi nhiều hay nuôi ít đều được. Ở đâu cũng có thể tổ chức nuôi lươn. Trẻ em, người già, người tàn tật cũng có thể tham gia nuôi lươn. Với điều kiện mạt bằng rất hạn chế cũng nuôi được lươn. Công nuôi lươn không đáng kể. Làm việc gì cũng có thể kết hợp nuôi lươn.

Thức ăn và biện pháp giải quyết thức ăn nuôi dê

Thức ăn và biện pháp giải quyết thức ăn nuôi dê

Các giống dê chính hiện có ở Việt Nam và cách chọn giống

Giới thiệu các giống dê chính hiện có ở Việt Nam và cách chọn giống

Một số đặc điểm sinh học của Lươn

Một số đặc điểm sinh học của Lươn

Kỹ thuật thú y và biện pháp phòng trị một số bệnh thường gặp ở dê

Kỹ thuật thú y và biện pháp phòng trị một số bệnh thường gặp ở dê

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics