Xuân Trịnh

Xuân Trịnh
Đề cương: Tin học đại cương (khối ngành kinh tế)

Đề cương: Tin học đại cương (khối ngành kinh tế). Giảng dạy tại ĐH Quốc Tế Bắc Hà

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics