Prof. Dr. John Vu

Prof. Dr. John Vu
Carnegie Mellon University, School of Computer Science
Quốc gia: Vietnamese American
Tiểu sử:

Giáo sư John Vũ là một người Mỹ gốc Việt là Viện sĩ Viện Hàn Lâm và Kỹ sư trưởng của Tập đoàn Boeing.

Trước khi công tác tại Tập đoàn Boeing, ông John Vũ làm việc tại Teradyne Semiconductor; Hewlett Packard, Litton Industries, Motorola và GTE.

Ông John Vũ là một nhà khoa học cố vấn tại Viện Kỹ nghệ Phần mềm (Software Engineering Institute – SEI). SEI là nơi ông John Vũ đã tập trung phát triển một số mô hình đánh giá năng lực sản xuất phần mềm (Capability Maturity Model – CMM) đang được áp dụng rộng rãi trong ngành CNTT hiện nay như SW-CMM, CMMI, People-CMM, Acquisition-CMM và e-Business CMM. Ngoài ra, ông được ngành công nghiệp phần mềm thế giới thừa nhận với việc đóng góp thiết lập các trung tâm chất lượng phần mềm ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Nam Triều Tiên, Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới.

TS. John Vũ đã viết trên bốn mươi bài báo và xuất bản ba tập sách về phần mềm và các công nghệ hệ thống. Hiện ông là thành viên của Ban Tư vấn Kỹ thuật (Technical Advisory Board) thuộc IEEE Software, thành viên của Học viện Khoa học Mỹ, Giáo sư trợ giảng tại Đại học Carnegie Mellon, Đại học Seattle và là giảng viên cao cấp tại một số trường đại học quốc tế khác.

Ông Vũ đã từng tham gia vào chương trình phần mềm hỗ trợ cho máy bay Boeing 777, cải tiến các quy trình và quản lý hệ thống phần mềm toàn cầu. Quyển sách mới nhất của ông về công nghệ phần mềm đã được dịch sang tiếng Trung, tiếng Hàn và hiện đang được sử dụng như sách giáo khoa của một số trường địa học tại đó. John Vũ là một người hoạt động rất tích cực trong một số nhóm ngành công nghiệp và giáo dục đại học.

Hiện nay, ông đang tham gia giảng dạy tại trường Carnegie Mellon University.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

John Vu is the Director of the M.S. in Biotechnology Innovation and Computation program as well as Distinguished Career Professor in the School of Computer Science. John was a Chief Engineer and Technical Fellow (retired) at The Boeing Company where he led several successful programs including the integration of computer design systems for the 777, IT integration into Lean Manufacturing and various company wide software improvement initiatives. John has over 35 years of experience in software and systems development and has managed several large-scale integration programs in which the final products required the integration of in-house components with commercial off-the shelf products and outsourced suppliers.

John has participated in the development of several Capability Maturity Models (CMMIs) at the Software Engineering Institute (SEI) and authored the software e-commerce model and the procurement model. He was a member of the IEEE Software Industry Advisory Board and has written many books and articles on software project and program management.

John received master's degrees from Carnegie Mellon University and the University of Nevada in addition to undergraduate degrees from Ohio University and Seattle Pacific University. He is also a lecturer at Carnegie Mellon Silicon Valley, Seattle University, the Korean Advanced Institute of Science and Technology and Tsinghua University.

CMMI-2

Tôi đã đọc một báo cáo nói rằng trên 70% tổ chức được đánh giá dùng CMMI đều thất bại khi thực hiện kế hoạch hành động cải tiến và chỉ 14% tổ chức đã thực hiện việc cải tiến của họ trong một năm, khá đủ để tiến hành việc đánh giá lại, chẳng thấy thay đổi hay cải tiến gì cả. Tại sao nhiều cải tiến qui trình lại thất bại thế?

CMMI-1

Tổ chức của tôi muốn bắt đầu chương trình cải tiến qui trình bằng cách dùng CMMI làm khuôn khổ. Bước đầu tiên nên là gì? Tiến hành cuộc đánh giá chăng? Huấn luyện người lãnh đạo đánh giá? Thành lập Nhóm qui trình kĩ nghệ phần mềm – Software Engineering Process Group (SEPG)?

Cải tiến qui trình

Tôi đã nhận được vài email liên quan tới việc thực hiện CMMI và việc đạt tới mức CMMI nào đó. Có nhiều “cường điệu” về CMMI và tôi đã viết hàng trăm bài báo về chúng trên website này

Qui trình là gì?

Một sinh viên viết cho tôi: “Em không hiểu thuật ngữ “Qui trình” và tại sao chúng ta cần tuân theo qui trình trong phát triển phần mềm? Cải tiến liên tục là gì?"

Cải tiến qui trình: Câu hỏi cần hỏi

Tôi đã nhận được nhiều emails liên quan tới bài báo tôi viết về cải tiến qui trình dùng CMMI. Dường như vẫn có các ý kiến khác nhau về việc thực hiện nó […].Tôi tin rằng thu được cam kết từ người chủ công ti phải là điều đầu tiên và là quan trọng nhất. Bất kì cải tiến nào mà không có cam kết từ người quản lí cấp cao sẽ không bao giờ có tác dụng.

Mối quan tâm khác với CMMI

Một người quản lí dự án viết cho tôi: “Công ti của tôi muốn đạt tới CMMI Mức 3 để nhận được tài trợ khuyến khích từ chính phủ. Người chủ của công ti ra lệnh cho mọi người học CMMI và làm tài liệu để qua được đánh giá vào cuối năm khi tư vấn Ấn Độ tới và tiến hành đánh giá. Người chủ công ti yêu cầu tôi quản lí hoạt động này. Tôi không biết gì về CMMI, tôi lo lắng rằng chúng tôi có thể không đạt tới Mức 3. Xin thầy lời khuyên.”

Câu chuyện CMMI

Nhiều công ti đăng hăm hở dùng Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) nhưng người quản lí không biết điều gì sẽ xảy ra khi công nhân của họ bắt đầu làm cho cải tiến xảy ra. Khi tôi ở Trung Quốc năm ngoài, nhiều người quản lí nói với tôi là những “sai lầm” họ đã mắc phải.

Cải tiến qui trình phần 2

Để cải tiến, công ti phải có viễn kiến rõ ràng để trao đổi với mọi nhân viên về chiều hướng mà người chủ muốn đi. Không có điều đó, mọi người có thể bị lẫn lộn viễn kiến và có thể quyết định đi vào các hướng khác nhau. Sau khi người chủ đã hoàn chỉnh viễn kiến của họ, tôi yêu cầu họ viết ra mục đích doanh nghiệp của họ […]. Rồi tôi yêu cầu họ về điều sẽ cho phép họ đạt tới những mục đích này. […]Câu hỏi tiếp của tôi là họ cần gì để xây dựng sản phẩm chất lượng?

Cải tiến qui trình phần 1

Năm ngoái, tôi đã tiến hành một khoá đào tạo cải tiến qui trình ở Bắc Kinh cho vài người chủ công ti phần mềm. Sau đây là tóm tắt về khoá đào tạo đó.

Cuộc hành trình CMMI

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình…. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ. Ba cấu phần này đóng vai trò quan trọng trong xác định các kết quả cải tiến qui trình sẽ thành công thế nào

“Cải tiến thực”

Sau khi đăng bài “Cải tiến qui trình với CMMI”, tôi nhận được nhiều emails hỏi về “Cải tiến thực” và làm sao họ biết rằng công ti của họ thực sự được cải tiến? Cho nên sau đây là cách nhìn của tôi về “Cải tiến thực”.

Clone of Cải tiến qui trình với CMMI

Lời khuyên cho việc cải tiến qui trình dùng CMMI; gợi ý mức CMMI để bắt đầu và thời gian để chuyển lên một mức CMMI.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics