Ngô Tuấn Anh

Ngô Tuấn Anh
Giáo trình lý thuyết mầu

Trước khi vào nghiên cứu từng chi tiết kỹthuật và chất liệu được sử dụng để tái tạo màu sắc, chúng ta hãy ôn lại kiến thức về ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics