Đỗ Ngọc Minh

Đỗ Ngọc Minh
The Vietnam Foundation
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Đỗ Ngọc Minh (Minh Do)

Thông tin liên hệ

  • Quỹ Việt Nam, phòng 801, tầng 8, 21 Láng Hạ, Hà Nội.
  • Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
  • Email: minhdo@vnfoundation.org
Bảo mật

Bảo mật thông tin phải được thực hiện đồng thời nhằm tránh bị lộ, bị thay đổi thông tin thông qua các hoạt động khách quan, hoặc chủ ...

Bố cục nội dung đào tạo môn: Internet và thư điện tử

Phần này trình bày việc sắp xếp, phân chia các modules và thời lượng giảng dạy tương ứng cho môn học Internet và thư điện tử

Cấu trúc của HTTP Message

HTTP là một giao thức kiểu client/server; client đưa ra các request, và server sẽ trả lời các request này. Cấu trúc các HTTP message vì thế cũng ...

ĐApp: Web 3.0 sẽ trông như thế nào?

Bài viết đầu tiên của TS. Gavin Wood, Co-founder kiêm CTO của Ethereum, đồng thời là sáng lập của Web3 foundation và nền tảng Blockchain công cộng nổi ...

Giới thiệu Chương trình Học liệu Mở Việt Nam VOER

Chương trình Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây dựng kho ...

Giới thiệu tóm tắt về VOER - Chương trình tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam

Chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam Foundation), có mục tiêu xây ...

Hiệu chỉnh các thiết đặt cơ sở của trình duyệt web

Phần này hướng dẫn bạn cách hiệu chỉnh các thiết đặt cơ sở của trình duyệt web để từ đó thuận tiện hơn trong việc duyệt web của ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics