Ths. Phạm Hoàng Nhung

Ths. Phạm Hoàng Nhung
Cơ sở dữ liệu

Trong nhiều năm gần đây, thuật ngữ Cơ sở dữ liệu - Database đã trở nên quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Các ứng dụng tin học vào ...

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Các hệ thống cơ sở dữ liệu là công cụ không thể thiếu cho việc quản lý thông tin, và khóa học về lý thuyết và thực hành ...

Ngôn ngữ SQL

Trình bày về ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics