Đỗ Ngọc Minh

Đỗ Ngọc Minh
The Vietnam Foundation
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Đỗ Ngọc Minh (Minh Do)

Thông tin liên hệ

  • Quỹ Việt Nam, phòng 801, tầng 8, 21 Láng Hạ, Hà Nội.
  • Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
  • Email: minhdo@vnfoundation.org
Hướng dẫn sử dụng website VOER

Tài liệu hướng dẫn sử dụng website VOER dành cho người học tìm và đọc tài liệu, tác giả, người dạy đóng góp và chia sẻ tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng www.voer.edu.vn

Tạo mới module, liên kết module thành giáo trình, tài liệu tham khảo chỉ trong 3 bước

Khái niệm về dữ liệu mở (Open Data) - Dữ liệu mở là gì?

Định nghĩa về dữ liệu mở, các tính năng quan trọng của dữ liệu mở, các lợi ích do dữ liệu mở mang lại

Lời nói đầu

Giáo trình “Các khái niệm cơ bản về Công nghệ Thông tin” của Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội có nội dung là ...

Mạng máy tính

Phần này trình bày các khái niệm về mạng máy tính, các thuật ngữ thông dụng như LAN, WAN, ISDL,...

Mở đầu

Phần này trình bày về phần cứng, phần mềm, công nghệ thông tin, các kiểu máy tính, các bộ phận chính của một máy tính PC, hiệu suất ...

Phần cứng

Phần này trình bày về phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi

Sử dụng VOER với vai trò của Bạn đọc/Người tra cứu

Hướng dẫn cách thức để tìm kiếm và đọc tài liệu trên hệ thống VOER.

Sử dụng Website VOER với vai trò của Tác giả, Giảng viên

Hướng dẫn cách thức để chia sẻ, quản lý và tái sử dụng tri thức trên VOER dành cho các tác giả, giảng viên.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics