Đỗ Ngọc Minh

Đỗ Ngọc Minh
The Vietnam Foundation
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Đỗ Ngọc Minh (Minh Do)

Thông tin liên hệ

  • Quỹ Việt Nam, phòng 801, tầng 8, 21 Láng Hạ, Hà Nội.
  • Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
  • Email: minhdo@vnfoundation.org

Học liệu mở và các khái niệm cơ bản

Phần này cung cấp các khái niệm cơ bản nhất về học liệu mở, tài nguyên giáo dục mở, giấy phép mở creative commons và phần mềm nguồn mở Connexion, mô hình hoạt động và ý nghĩa của việc áp dụng các khái niệm này với giáo dục của Việt Nam.

Sử dụng Website VOER với vai trò của Tác giả, Giảng viên

Hướng dẫn cách thức để chia sẻ, quản lý và tái sử dụng tri thức trên VOER dành cho các tác giả, giảng viên.

Sử dụng VOER với vai trò của Bạn đọc/Người tra cứu

Hướng dẫn cách thức để tìm kiếm và đọc tài liệu trên hệ thống VOER.

Bố cục nội dung đào tạo môn: Internet và thư điện tử

Phần này trình bày việc sắp xếp, phân chia các modules và thời lượng giảng dạy tương ứng cho môn học Internet và thư điện tử

Bước đầu làm việc với trình duyệt web

Bước đầu làm việc với trình duyệt web

Cấu trúc của HTTP Message

HTTP là một giao thức kiểu client/server; client đưa ra các request, và server sẽ trả lời các request này. Cấu trúc các HTTP message vì thế cũng thay đổi theo yếu tố này. Có một định dạng cho HTTP request và cho các response.

Vấn đề về bảo mật trên mạng Internet

Phần này trình bày về các vấn đề an toàn, website được bảo vệ, chứng nhận số ,....

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics