PGS. TS. NGƯT. Phạm Văn Huấn

PGS. TS. NGƯT. Phạm Văn Huấn
Khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:
1. Họ và tên: PHẠM VĂN HUẤN  Ngày sinh: 08/10/1949
2. Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
3. Quê quán: xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Tây, thành phố Hà Nội
4. Nơi ở hiện nay: Nhà C5, Tập thể Đại học Quốc gia Hà Nội, phố Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
5. Địa chỉ liên hệ: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
6. Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Điện thoại: Cơ quan: 0438584943, Nhà riêng: 0438545683, Di động: 0912116661
9. Địa chỉ E-mail: pvhuan@viettel.vn;  Fax: 0435582129
10. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 19/5/1965; Ngày vào Đảng CSVN: không
11. Chức vụ hiện nay: không
12. Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm: Phó chủ nhiệm khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học  
13. Trình độ học vấn hiện nay: Tiến sỹ
13.1. Năm được cấp bằng Đại học: 1973, thuộc ngành: Hải dương học. Chuyên ngành: Hải dương học. Nơi cấp bằng: Trường Đại học Khí tượng Thuỷ văn Lêningrat, Liên Xô
13.2. Năm được cấp bằng Tiến sĩ: 1994, thuộc ngành Địa lý – Địa chất. Chuyên ngành: Hải dương học. Nơi cấp bằng: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
14. Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên chính (15.110)
15. Năm được phong chức danh Phó giáo sư: 2002           
16. Danh hiệu (ghi rõ danh hiệu và năm đạt danh hiệu: NGND, NGƯT,… các danh hiệu khác):
       - Nhà giáo ưu tú, năm 2008
       - Giáo viên dạy giỏi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 1998
       - Giáo viên dạy giỏi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2000
       - Giáo viên dạy giỏi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2001
       - Cán bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN, năm học 2001-2002
       - Giáo viên dạy giỏi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2003
       - Cán bộ giảng dạy giỏi cấp ĐHQGHN, năm học 2003-2004
       - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2008
17. Quá trình công tác (ghi tóm lược: thời gian, công việc, chức vụ, cơ quan công tác):
        - Từ 1974 đến nay: cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
       Quá trình khen thưởng: (các loại bằng khen, huân, huy chương và danh hiệu khác):
       - Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý khoa học công nghệ giai đoạn 2000-2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
       - Bằng khen có thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
   - Bằng khen có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
       - Huy chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” (năm 2002)
       - Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” (năm 2003)
       - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2005)
       - Kỷ niệm chương Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
 
18. Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Nga
19.1. Thuộc diện đào tạo nước ngoài (có/không): có
18.1.1. Học đại học tại nước: Liên Xô
18.1.2. Bảo vệ luận án (Th.S, TS, TSKH):            Tại nước:
18.1.3. Thực tập dài hạn (> 1 năm) tại nước: Liên Xô
Thông tin thuỷ văn biển

Khái niệm về thông tin và dự báo biển; Ý nghĩa đảm bảo thông tin và dự báo biến đối với hoạt động kinh tế, kỹ thuật trên ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics