GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử:

Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1938) là giáo sư, nhà vật lý, và chính trị gia của Việt Nam. Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VI, VII, và VIII; ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá V; đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các khoá IV, V, VI, VII, và VIII; nguyên viện trưởng Viện Vật lý Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu Việt Nam, và nguyên chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông còn là hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán học xuất sắc của Việt Nam; là viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ 3.

Lý thuyết nhóm và ứng dụng trong vật lý lượng tử

Tất cả các hệ lượng tử đều có tính chất đối xứng rất đẹp là hệ quả của sự bất biến Lagrangian hoặc Hamiltonian đối với các nhóm biến đổi của không - thời gian và của hệ các hàm sóng.

Nhóm đối xứng của các điểm đặc biệt trong các ô Wigner - Seitz của các mạng hệ lập phương

Nhóm đối xứng của các điểm đặc biệt trong các ô Wigner - Seitz của các mạng hệ lập phương

Phụ lục cơ sở lý thuyết biểu diễn nhóm

Phát biểu và chứng minh một số định lý cơ bản trong lý thuyết biểu diễn nhóm

Họ các nhóm điểm T, Th, Td

Họ này có 3 nhóm, trong đó T và Td là các nhóm đối xứng của hình tứ diện đều, còn Th có một yếu tố là các phép đối xứng của hình tứ diện đều.

Phân loại các nhóm điểm tinh thể học

Các phân tử chứa nhiều nguyên tử cùng một loại và các tinh thể chất rắn thường có tính chất đối xứng thể hiện ở chỗ có những phép quay, phép phản xạ gương, phép nghịch đảo, phép tịnh tiến, hoặc những tổ hợp của các phép biến đổi này, mà sau khi thực hiện các phép biến đổi đó thì các nguyên tử cùng loại trong phân tử hoặc trong tinh thể đổi chỗ cho nhau, nhưng phân tử hoặc tinh thể thì lại chuyển đến một vị trí trùng khít với vị trí ban đầu.

Nhóm SU(2) các biến đổi unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức 2 chiều

Khảo sát chi tiết về nhóm SU(2)các biến đổi tuyến tính bảo toàn vô hướng và có định thức bằng 1 của không gian Euclide phức 2 chiều

Phụ lục cơ sở lý thuyết nhóm

trình bày thêm 1 số khái niệm và chứng minh một số mệnh đề chung trong lý thuyết nhóm

Theore of donor electronic Raman scattering in wurtzite- type semiconductors

A theory is presented for the electronic Raman scattering on donor levels in semicon- ductors with the wurtzite structure. The analytical expressions of the scattering cross sec-tion with different photon polarization configurations are derived in the second order of the perturbation theory. A comparison with the experiment is done for CdS.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics