GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu

GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Quốc gia: Việt Nam
Tiểu sử: Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1938) là giáo sư, nhà vật lý, và chính trị gia của Việt Nam. Ông là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VI, VII, và VIII; ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá V; đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các khoá IV, V, VI, VII, và VIII; nguyên viện trưởng Viện Vật lý Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu Việt Nam, và nguyên chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông còn là hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán học xuất sắc của Việt Nam; là viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ 3.
Nhóm Lie và đại số Lie

Khi nghiên cứu về các nhóm SO(3) và SU(2) chúng ta đã thiết lập các hệ thức giao hoán giữa các vi tử của mỗi nhóm này và ...

Nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều

Khảo sát chi tiết nhóm SO(3) các phép quay không gian Euclide thực ba chiều, vì đây là nhóm đối xứng rất thường gặp trong nhiều lĩnh vực ...

Nhóm SU(2) các biến đổi unita với định thức bằng 1 trong không gian Euclide phức 2 chiều

Khảo sát chi tiết về nhóm SU(2)các biến đổi tuyến tính bảo toàn vô hướng và có định thức bằng 1 của không gian Euclide phức 2 chiều

Phân loại các nhóm điểm tinh thể học

Các phân tử chứa nhiều nguyên tử cùng một loại và các tinh thể chất rắn thường có tính chất đối xứng thể hiện ở chỗ có những ...

Phụ lục cơ sở lý thuyết biểu diễn nhóm

Phát biểu và chứng minh một số định lý cơ bản trong lý thuyết biểu diễn nhóm

Phụ lục cơ sở lý thuyết nhóm

trình bày thêm 1 số khái niệm và chứng minh một số mệnh đề chung trong lý thuyết nhóm

Theore of donor electronic Raman scattering in wurtzite- type semiconductors

A theory is presented for the electronic Raman scattering on donor levels in semicon- ductors with the wurtzite structure. The analytical expressions of the scattering cross sec-tion with ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics