TS. Trần Văn Dũng

TS. Trần Văn Dũng
An toàn IP và Web

Trong bài này chúng ta sẽ xét đến cơ chế an toàn IPSec và một số giao thức bảo mật lớp vận chuyển ứng dụng trên Web.

Bảo mật dùng khoá đối xứng

Khi dùng mã đầu cuối cần phải để thông tin đầu của nó rõ ràng, vì như vậy mạng mới định hướng đúng đắn thông tin. Vì vậy ...

Bức tường lửa

Bức tường lửa phát triển mạnh mẽ, được ứng dụng trong các các hệ thống thông tin. Bây giờ mọi người đều muốn lên Internet và các mạng ...

Các mã cổ điển hoán vị

Trong các mục trước chúng ta đã xét một số mã thay thế, ở đó các chữ của bản rõ được thay thế bằng các chữ khác của ...

Các mã cổ điển thay thế

Mã thay thế là phương pháp mà từng kí tự (nhóm kí tự) trong bản rõ được thay thế bằng một kí tự (một nhóm kí tự) khác ...

Các mã đối xứng đương thời

RC5 cũng là mã đăng ký bản quyền của RSADSI, được thiết kế bởi Ronald Rivest và được sử dụng trong nhiều sản phẩm của RSADSI. RC5 có ...

Chuẩn mã dữ liệu (DES)

DES (Data Encryption Standards) là mã khối sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới trong thời gian vừa qua. Nó được đưa ra năm 1977 bởi NBS ...

Chuẩn mã nâng cao (AES)

Người ta thấy rằng, cần sử dụng Triple DES (sử dụng DES ba lần liên tiếp) cho các ứng dụng đòi hỏi tăng cường bảo mật, nhưng quá ...

Giới thiệu chung về bảo mật thông tin

Ngày nay với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, hầu hết các thông tin của doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, các thông ...

Kẻ xâm nhập và phần mềm có hại

Virus máy tính đã được công bố rất nhiều, là một trong những phần mềm có hại. Tác động của nó mọi người đều biết, đã được nêu ...

Mã công khai và quản lý khóa

Mã khoá riêng còn được gọi là mã khoá đơn hay mật. Ở đây chỉ dùng một khoá, dùng chung cả người nhận và người gửi. Khi khoá ...

Mã đối xứng

Mã hoá cổ điển là phương pháp mã hoá đơn giản nhất xuất hiện đầu tiên trong lịch sử ngành mã hoá. Thuật toán đơn giản và dễ ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics