Đỗ Hồng Dương

Đỗ Hồng Dương
Quốc gia:
Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế

Khoa ngôn ngữ, ĐHKH XH và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội Giảng viên: Đỗ Hồng Dương

10 sự kiện kinh tế Việt nam 2009

Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đi qua nhiều bước thăng trầm. Tuy nhiên, đây là năm được đánh giá thành công, với kết quả tăng trưởng GDP khá ấn tượng, đạt 5,2%.

Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế

Phần này trình bày tóm tắt và chi tiết Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế, triển khai tại Khoa Ngôn ngữ, ĐHKH XH Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

Giới thiệu tóm tắt môn học Tiếng Việt ngành kinh tế

Phần này mô tả tổng quan về môn học Tiếng Việt ngành kinh tế. Môn học gồm 10 bài học và 1 bài ôn tập.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics