Đỗ Hồng Dương

Đỗ Hồng Dương
Quốc gia:
Tài liệu cần đọc, môn học tiếng Việt ngành kinh tế

Các Tài liệu cần đọc môn học Tiếng Việt ngành kinh tế

Bước đầu áp dụng lý thuyết điển mẫu vào nghiên cứu thành phần chủ ngữ trong câu tiếng Việt

Bài viết của tác giả Đỗ Hồng Dương, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKH Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG Hà nội, về việc bước đầu áp dụng lý thuyết điển mẫu vào nghiên cứu thành phần chủ ngữ trong câu tiếng Việt (An experiment in applying the prototype theory to study subject in Vietnamese syntax)

Một cách tiếp cận “chủ ngữ” từ góc độ loại hình học

Chủ ngữ và kết cấu chủ vị là đơn vị ngữ pháp được đưa vào chương trình tiếng Việt bậc phổ thông một cách ổn định từ bao lâu nay. Nhưng từ khi Li và Thompson (1976) đưa ra cách phân loại loại hình học cú pháp mới dựa trên sự phân biệt ngôn ngữ thiên chủ đề, đối lập ngôn ngữ thiên chủ ngữ, và đặc biệt từ khi Cao Xuân Hạo công bố “Tiếng Việt, Sơ thảo ngữ pháp chức năng, quyển 1” (1991) đã có không ít ý kiến băn khoăn: tiếng Việt có hay không có chủ ngữ? Sử dụng cấu trúc C-V có bao quát được đại bộ phận các cấu trúc câu đang được người Việt sử dụng hay không? Đây chính là câu hỏi thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà ngữ pháp học Việt Nam.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics