Đỗ Hồng Dương

Đỗ Hồng Dương
10 sự kiện kinh tế Việt nam 2009

Năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đi qua nhiều bước thăng trầm. Tuy nhiên, đây là năm được đánh giá thành công, với kết quả tăng trưởng ...

Bước đầu áp dụng lý thuyết điển mẫu vào nghiên cứu thành phần chủ ngữ trong câu tiếng Việt

Bài viết của tác giả Đỗ Hồng Dương, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKH Xã hội và Nhân Văn, ĐHQG Hà nội, về việc bước đầu áp dụng lý ...

Giới thiệu tóm tắt môn học Tiếng Việt ngành kinh tế

Phần này mô tả tổng quan về môn học Tiếng Việt ngành kinh tế. Môn học gồm 10 bài học và 1 bài ôn tập.

Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế

Phần này trình bày tóm tắt và chi tiết Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế, triển khai tại Khoa Ngôn ngữ, ĐHKH XH Nhân văn, ĐHQG Hà ...

Một cách tiếp cận “chủ ngữ” từ góc độ loại hình học

Chủ ngữ và kết cấu chủ vị là đơn vị ngữ pháp được đưa vào chương trình tiếng Việt bậc phổ thông một cách ổn định từ bao ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics