GS. Phạm Phụ

GS. Phạm Phụ
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:
  • Ngày vào ngành giáo dục, đào tạo: 5/9/1959.
  • Học vị: Tiến sĩ (1980). Chức danh: Giáo sư (1992)
  • Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú (1990), Nhà giáo Nhân dân (2002).
  • Biệt phái làm chuyên viên của Việt Nam tại Ban thư ký, Ủy ban quốc tế Mê-kông, Bangkok, Thái Lan (3/1986 – 12/1988).
  • Trưởng khoa Quản lý công nghiệp, trường ĐH Bách Khoa,ĐHQG TP.HCM (1991 – 1996).
  • Đại biểu Quốc hội (1992 – 1997).
  • Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Quản lý dự án khu Công nghệ cao TP.HCM (1997 – 1999).
  • Phó trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất TP.HCM (1996 - 2000).
  • Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MSM) liên kết với Hà Lan (từ 1999 đến nay).
  • Thành viên của nhiều hội đồng, hội đoàn như: hội đồng chỉ đạo SAV, hội đồng cố vấn Trung tâm Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV), Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á của TP.HCM, hội đồng khoa học kinh tế – quản lý của Bộ xây dựng, hội đồng phong học hàm quốc gia liên ngành Xây dựng – Thuỷ lợi – Cầu đường,... và nhiều hội đồng thẩm định dự án Quốc gia
Các chữ viết tắt

các chữ viết tắt trong tuyển tập Về khuôn mặt mới của Giáo dục Đại học Việt Nam

Chất lượng giáo dục đại học – cơ sở nào để đánh giá?

Chất lượng giáo dục đại học – cơ sở nào để đánh giá? Bài Phỏng vấn giáo sư Phạm Phụ

Dịch vụ Giáo dục Đại học và cơ chế thị trường

Dịch vụ Giáo dục Đại học và cơ chế thị trường.[Tạp chí “Tia sáng”, 2005]

Giáo dục đại học “đại trà” và sự “phân tầng”

Trong năm ba năm gần đây và đặc biệt là từ sau ‘‘Hội nghị đào tạo ĐH toàn quốc’’ tại Hà Nội (9-11/4/1998) các cấp lãnh đạo đã ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics