GS. Phạm Phụ

GS. Phạm Phụ
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

  • Ngày vào ngành giáo dục, đào tạo: 5/9/1959.
  • Học vị: Tiến sĩ (1980). Chức danh: Giáo sư (1992)
  • Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú (1990), Nhà giáo Nhân dân (2002).
  • Biệt phái làm chuyên viên của Việt Nam tại Ban thư ký, Ủy ban quốc tế Mê-kông, Bangkok, Thái Lan (3/1986 – 12/1988).
  • Trưởng khoa Quản lý công nghiệp, trường ĐH Bách Khoa,ĐHQG TP.HCM (1991 – 1996).
  • Đại biểu Quốc hội (1992 – 1997).
  • Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Quản lý dự án khu Công nghệ cao TP.HCM (1997 – 1999).
  • Phó trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất TP.HCM (1996 - 2000).
  • Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MSM) liên kết với Hà Lan (từ 1999 đến nay).
  • Thành viên của nhiều hội đồng, hội đoàn như: hội đồng chỉ đạo SAV, hội đồng cố vấn Trung tâm Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV), Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á của TP.HCM, hội đồng khoa học kinh tế – quản lý của Bộ xây dựng, hội đồng phong học hàm quốc gia liên ngành Xây dựng – Thuỷ lợi – Cầu đường,... và nhiều hội đồng thẩm định dự án Quốc gia

Học phí đại học: một chính sách công phức tạp

Học phí đại học: một chính sách công phức tạp

Về quy mô và chất lượng các trường ĐH của Mỹ

Xu thế của thế giới hiện nay là “GDĐH đại trà” do đó phải có nhiều cấp độ chất lượng. Mặt khác, vấn đề “định chế tổ chức” (institutional aspects) là rất quan trọng trong tổ chức thực hiện. Do đó, quy mô các trường ĐH cùng với quan niệm về chất lượng đào tạo ở Mỹ là những nội dung rất đáng tham khảo.

Vài ý kiến tản mạn về giảng dạy ở đại học

Trẻ em ngày nay đi học về, ba mẹ không còn hỏi: "Hôm nay con được mấy điểm?" mà đã chuyển sang câu hỏi: "Hôm nay con hỏi thầy cô giáo được mấy câu hỏi?". Trong giảng dạy ở trường ĐH, có lẽ thầy giáo và SV chúng ta cũng nên bắt đầu chuyển sang những cách nghĩ tương tự như vậy.

Dịch vụ Giáo dục Đại học và cơ chế thị trường

Dịch vụ Giáo dục Đại học và cơ chế thị trường.[Tạp chí “Tia sáng”, 2005]

Nghĩ về sự đồng thuận trong giáo dục

Nghĩ về sự đồng thuận trong giáo dục.

Các chữ viết tắt

các chữ viết tắt trong tuyển tập Về khuôn mặt mới của Giáo dục Đại học Việt Nam

Khuôn mặt mới của giáo dục đại học

Khuôn mặt mới của giáo dục đại học sau cuộc cách mạng khoa học công nghệ và quá trình dân chủ hóa giáo dục Đại học.

9 Đề nghị về giáo dục đại học

Kiến nghị gởi Quốc hội, “Tuổi trẻ Chủ nhật”, 1996

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics