GS.TS Lê Đình Lương

GS.TS Lê Đình Lương
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Họ và tên : Lê Đình Lương
Ngày, tháng, năm sinh : 07/01/1941
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Giới tính : Nam
Quê quán : Cư Khối, Gia Lâm, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương: Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics