Phạm Trí Cao

Phạm Trí Cao
Quốc gia:
Kinh Tế Lượng

Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về hành vi, và (3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế.” Sau đây là một số ví dụ về ứng dụng kinh tế lượng. Ước lượng quan hệ kinh tế Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế. Ước lượng nhu cầu của một mặt hàng cụ thể, ví dụ nhu cầu xe hơi tại thị trường Việt Nam. Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty. Kiểm định giả thiết Kiểm định giả thiết về tác động của chương trình khuyến nông làm tăng năng suất lúa. Kiểm chứng nhận định độ co dãn theo giá của cầu về cá basa dạng fillet ở thị trường nội địa. Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không? Dự báo Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, nhu cầu tồn kho… Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại, lạm phát… Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ thể như REE.

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội

Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội

Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu

Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy

Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian

Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics