Bùi Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thanh Hà
Hiểu biết của nữ công nhân đối với Bộ Luật Lao Động

Trong doanh nghiệp, người lao động nói chung và công nhân nữ nói riêng cần phải nhận thức, hiểu biết rõ về quyền và nghĩa vụ của mình ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics