Que Phan Thi Thanh

Que Phan Thi Thanh
Quốc gia:
Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người đã thích ăn cá tươi hơn là các dạng sản phẩm cá khác. Tuy nhiên, do cá hư hỏng rất nhanh nên từ rất lâu trong lịch sử con người đã phải phát triển những phương pháp để bảo quản cá

Thành phần hóa học và tính chất của động vật thủy sản

thành phần hóa học và tính chất của động vật thủy sản

Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết

Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics