TRÁCH NHIỆM MUA HÀNG

Bộ phận chức năng thay mặt tổ chức thực hiện nhiệm vụ nào đó. Chúng tôi gọi đây là trách nhiệm của bộ phận chức năng hoặc phạm ...

Các khoá học về an toàn lao động, vệ sinh lao động

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ CS 1: Tòa nhà CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội CS 2: 128 Phan Đăng Lưu, P3, Q. ...

Phương án xử lý nước lò hơi

Hóa chất, dịch vụ xử lý nước lò hơi, các hệ thống trao đổi nhiệt, boiler, cooling tower, chiller, condensor...

các phần mềm học tập

Phần mềm dạy học tin học trung học cơ sơ Phần mềm trong giáo dục

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ