Giáo trình

Bảo mật máy tính và mạng

Science and Technology

Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp học bảo mật máy tính

Mục tiêu

Module Bảo mật máy tính và Mạng được đưa vào giảng dạy nhằm giúp người học có khả năng:

 • Mô tả các nguyên lý bảo mật và các mô hình bảo mật;
 • Phân tích rủi ro cho một hệ thống thông tin;
 • Triển khai các kỹ thuật bảo mật bảo vệ hệ thống thông tin;
 • Tư vấn về các vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp.

Theo quan điểm năng lực, module này giúp người học phát triển các năng lực: Phân tích (4); Tư vấn (4); Thực hiện (3) và Bảo trì (3).

Nội dung

Module giới thiệu các vấn đề bảo mật máy tính và mạng máy tính. Các chủ đề (không hạn chế) bao gồm:

 • Các kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính đa người dùng và các hệ thống máy tính phân tán;
 • Sơ đồ nhận dạng và xác thực điện tử;
 • Các mô hình bảo mật;
 • Hệ mật mã: khóa bí mật, khóa công khai, chữ ký điện tử;
 • Bảo mật hệ điều hành;
 • Bảo mật phần mềm;
 • Bảo mật thư điện tử và WWW;
 • Thương mại điện tử: giao thức thanh toán, tiền điện tử;
 • Phát hiện xâm nhập: virus máy tính;
 • Tường lửa;
 • Đánh giá rủi ro.

Phương pháp học tập

Để đăng ký học module này, trước đó người học phải tích lũy tín chỉ của các module Mạng máy tính, Kiến trúc máy tính, Cơ sở kỹ thuật lập trình, Toán chuyên ngành, và Kỹ nghệ phần mềm.

Thời lượng của module tương đương 3 tín chỉ, có kết cấu dạng lý thuyết kết hợp làm bài tập lớn, do vậy người học phải đăng ký chủ đề nghiên cứu theo nhóm (từ 2 đến 3 người) ngay từ buổi học đầu tiên. Trong quá trình học tập, sinh viên tham gia học tập trên lớp và làm việc nhóm theo các chủ đề đã đăng ký. Sau khi kết thúc 11 buổi học lý thuyết, các nhóm sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu trước lớp trong 4 buổi còn lại.