Giáo trình

Đề tài nghiên cứu Công nghệ VPN

Science and Technology

Giới thiệu về Công nghệ VPN

VPN là gì

Mạng riêng ảo hay còn được biết đến với từ viết tắt VPN, đây không phải là một khái niệm mới trong công nghệ mạng. VPN có thể được đinh nghĩa như là một dịch vụ mạng ảo được triển khai trên cơ sở hạ tầng của hệ thống mạng công cộng với mục đích tiết kiệm chi phí cho các kết nối điểm-điểm. Một cuộc điện thoại giữa hai cá nhân là ví dụ đơn giản nhất mô tả một kết nối riêng ảo trên mạng điện thoại công cộng. Hai đặc điểm quan trọng của công nghệ VPN là ''riêng'' và ''ảo" tương ứng với hai thuật ngữ tiếng anh (Virtual and Private). VPN có thể xuất hiện tại bất cứ lớp nào trong mô hình OSI, VPN là sự cải tiến cơ sở hạ tầng mạng WAN, làm thay đổi và làm tăng thêm tích chất của mạng cục bộ cho mạng WAN.

.

VPN=Đường hầm + Mã hoá

Lợi ích của VPN đem lại

VPN làm giảm chi phí thường xuyên:

VPN cho phép tiết kiệm chi phí thuê đường truyền và giảm chi phí phát sinh cho nhân viên ở xa nhờ vào việc họ truy cập vào hệ thống mạng nội bộ thông qua các điểm cung cấp dịch vụ ở địa phương POP(Point of Presence), hạn chế thuê đường truy cập của nhà cung cấp dẫn đến giá thành cho việc kết nối Lan - to - Lan giảm đi đáng kể so với việc thuê đường Leased-Line

Giảm chi phí quản lý và hỗ trợ

Với việc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp, chúng ta chỉ phải quản lý các kết nối đầu cuối tại các chi nhánh mạng không phải quản lý các thiết bị chuyển mạch trên mạng. Đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng của mạng Internet và đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ từ đó công ty có thể tập trung vào các đối tượng kinh doanh.

VPN đảm bảo an toàn thông tin, tính toàn vẹn và xác thực

Dữ liệu truyền trên mạng được mã hoá bằng các thuật toán, đồng thời được truyền trong các đường hầm(Tunnle) nên thông tin có độ an toàn cao.

VPN dễ dàng kết nối các chi nhánh thành một mạng cục bộ

Với xu thế toàn cầu hoá, một công ty có thể có nhiều chi nhành tại nhiều quốc gia khác nhau. Việc tập trung quản lý thông tin tại tất cả các chi nhánh là cần thiết. VPN có thể dễ dàng kết nối hệ thống mạng giữa các chi nhành và văn phòng trung tâm thành một mạng LAN với chi phí thấp.