Giáo trình

Giáo trình thông gió và xử lý khí

Science and Technology

Giáo trình thông gió và sử lý khí

Tác giả: Võ Chí Chính

Tóm tắt

Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . .

Không khí khô : Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô.Trong các tính toán thường không khí khô được coi là khí lý tưởng.

Không khí ẩm : Không khí có chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Trong tự nhiên không có không khí khô tuyệt đối mà toàn là không khí ẩm. Không khí ẩm được chia ra :

Không khí ẩm chưa bão hòa : Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào được trong không khí.

Không khí ẩm bão hòa : Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu bay hơi thêm vào bao nhiêu thì có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại.

Không khí ẩm quá bão hòa : Là không khí ẩm bão hòa và còn chứa thêm một lượng hơi nước nhất định. Tuy nhiên trạng thái quá bão hoà là trạng thái không ổn định mà có xu hướng biến đổi đến trạng thái bão hoà do lượng hơi nước dư bị tách dần ra khỏi không khí . Ví dụ như sương mù là không khí quá bão hòa.

Tính chất vật lý và ảnh hưởng của không khí đến cảm giác con người phụ thuộc nhiều vào lượng hơi nước tồn tại trong không khí.

Nội dung

 1. Không khí ẩm
 2. Các loại thông số của không khí ẩm
  1. Áp xuất
  2. Khối lượng riêng và thể tích riêng
  3. Độ ẩm
  4. Dung ẩm ( độ chứa hơi )
  5. Nhiệt độ
  6. Entanpi
 3. Đồ thị I-d và t-d của không khí ẩm
  1. Đồ thị I-d
  2. Đồ thị d-t
 4. Một số quả trình cơ bản trên đồ thị I-d
  1. Quá trình thay đổi trạng thái của không khí
  2. Quá trình hòa trộn hai dòng không khí

Xem chi tiết tại đây