Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 2004, Số 1

Social Sciences

Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 50 năm xây dựng và phát triển

Tác giả: Hoài Nam Đỗ

Tóm tắt

Ngày 26 tháng 12 năm 2003, tại Hội trường Ba Đình Hà Nội, đã diễ ra Lễ Kỹ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Nội dung ( mục lục)

  1. Lịch sử thành lập.
  2. Quá trình hoạt động.
  3. Những thành tích đạt được.
  4. Nhiệm vụ tiếp theo.

Chi tiết ở đây.

Tập tin đính kèm