Giáo trình

Wavelets and Filter Banks

Science and Technology

Sampling Rate Change Operations/Filter Banks

Tác giả: Truong Nguyen

Content

Sampling rate change operations:

  • upsampling and downsampling;
  • fractional sampling;
  • interpolation

Detail here

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự