Tài liệu

Bài 2: Chuyển dữ liệu RASTER vào phần mềm GIS

MỤC ĐÍCH

Chuyển các dữ liệu hình học vào trong hệ thống thông tin địa lý, đăng ký tọa độ thực cho bản đồ nhằm chuyển bản đồ từ dạng pixel sang toạ độ địa lý thực và tạo các giá trị thuộc tính cho chúng.

PHƯƠNG PHÁP

  • Mở chương trình: Start\Programs\Idrisi for Windows hoặc trên màn hình Desktop chọn biểu tương
    chương trình Idrisi bắt đầu chạy.

Khai báo môi trường làm việc (đường dẫn vào thư mục chứa dữ liệu)

Chọn Environment\ENVIRON sẽ cho ra hộp hội thoại sau :

- Chon lại ổ đĩa chứa dữ liệu (Drive) sau đó chọn đường dẫn vào hộp Directory\ chon thư mục chứa dữ liệu. Khi chọn đường dẫn hoàng chỉnh ta chọn OK để chấp nhận môi trường làm việc trong Idrisi.

Ghi Chú: Mỗi khi vào chương trình Idrisi làm việc chúng ta cần phải khai báo môi trường nhằm giúp cho chúng ta làm việc đúng với thư mục chứa dữ liệu của ta.

Phương Pháp nhập bản đồ vào Idrisi

Chọn menu File\Import

Xuất hiện hộp thoại Import, ta tiếp tục chọn vào Import\Desktop Publishing Formats\BMPIDRIS.

Xuất hiện hộp chuyển đổi từ dữ liệu BMP sang IDRISI

Input filename: Chọn tên ảnh cần chuyển

Output filename: Đặt tên bản đồ chuyển sang

Theo trình tự như trên chuyển hết tất cả các ảnh dạng BMP sang IDRISI

Đăng ký hệ tọa độ và tạo thuộc tính cho bản đồ

Chọn menu File\Document xuất hiện hộp thoại sau

File to document: Chọn tên file cần thực hiện bằng cách nhấp kép chuột trái ngay ô trống phía dưới và chọn tên bản đồ cần thực hiện.

Khi đó xuất hiện hội thoại

Title: Đặt tên cho bản đồ lại

Đăng ký thuộc tính cho bản đồ: Chọn Legend Categories xuất hiện hội thoại sau

Nhập các thông tin thuộc tính của các bản đồ vào từng ô giá trị trên. Sau khi nhập xong chọn OK.

Theo trình tự như trên nhập hết tất cả các thuộc tính cho các bản đồ đơn tính trên.

CHẤT ĐẤT:

1: Đất có độ phì cao.

2: Đất có độ phì trung bình.

3: Đất có độ phì thấp.

4: Đất có độ phì quá thấp cần cải tạo.

ĐỊA HÌNH:

1: Độ cao 0.2 - 0.6m.

2: Độ cao 0.6 - 0.9m

3: Độ cao > 0.9m.

KHÍ HẬU:

1: Thuận lợi trồng lúa.

2: Tương đối thuận lợi trồng lúa có 1 hạn chế.

3: Tương đối thuận lợi trồng lúa có 2-3 hạn chế.

4: Không thuận lợi trồng lúa có ít nhất 4 hạn chế.

TƯỚI TIÊU:

1: Tưới tiêu chủ động >70%

2: Tưới tiêu chủ động <50%

VỊ TRÍ:

1: Cách nơi cư trú <3 km.

2: Cách nơi cư trú 3-5 km.

3: Cách nơi cư trú 5-8 km

KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

Nhập đầy đủ 5 bản đồ đơn tính: Chất đất, địa hình, khí hậu, tưới tiêu, vị trí vào chương trình Idrisiw, đăng ký toạ độ thực cho các bản đồ này đồng thời cập nhật đầy đủ các thông tin thuộc tín cho chúng.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự