Tài liệu

Bài mở đầu

Science and Technology

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Mục tiêu sau khi học xong môn học

 • Nêu được các ưu điểm của web động so với web tĩnh
 • Sử dụng được ngôn ngữ lập trình Asp trong xây dựng web động
 • Xây dựng được ứng dụng bán hàng trên mạng theo yêu cầu của giáo viên.

Số ĐVHT: 1LT + 1TH

 • 1 ĐVHT Lý thuyết = 5 buổi
 • 1 ĐVHT Thực hành = 6 buổi.

Yêu cầu môn học

 • Học viên phải đi học đầy đủ. Nếu thiếu 3 buổi học bất kỳ sẽ phải học lại.
 • Học viên vắng ở buổi nào sẽ bị trừ 0.5 điểm tương ứng.
 • Học viên được "Xoá" điểm nghỉ học nếu điểm thi cuối cùng >= 8 đ.

Kiểm tra đánh giá

 • Ý thức: 20%
 • Thực hành: 30%
 • Kết thúc học phần: 50%

Tài liệu học tập

 • Bài giảng môn ASP của giáo viên
 • Tài liệu trên website: www.w3schools.com hoặc search "Giáo trình ASP",...

Phương pháp học tập

 • Làm từ những ví dụ đơn giản đến ví dụ phức tạp
 • Thực hành làm Project mẫu giáo viên giao.

BÀI MỞ ĐẦU

Giới thiệu cách thiết lập hệ thống website cục bộ

- Hệ thống web cục bộ là gì: Là hệ thống web chạy trên máy cục bộ (Có webserver được cài trên máy cục bộ)

- Tại sao phải cài hệ thống website cục bộ: Tiện lợi, nhanh chóng, ít chi phí mà kết quả vẫn như trên website trên internet.

- Các bước thực hiện:

1: Cài IIS (Internet Information Service: webserver)

1.1 Start → Settings → Control panel → Add remove Programs, chọn

Tạo thư mục chứa các trang asp

- Có thể tạo thư mục ở ổ đĩa bất kỳ, ví dụ tạo thư mục C:\T08A-Truong-ASP

- Đặt quyền truy cập cho thư mục vừa tạo:

+ Click chuột phải vào thư mục vừa tạo, chọn Properties → Security

Nhập everyone

sau đó chọn OK.

Tạo thư mục web trên IIS.

- Click chuột phải vào my computer và chọn Manage

-

click chuột phải vào Default website, chọn New → Virtual Directory

-

Nhập tên bất kỳ.

** Nếu hiển thị khuyến cáo, chọn OK !

Chạy (Mở trang asp)

- Mở trình duyệt

- Gõ địa chỉ:

http://localhost/T08ATruongHB/

http://127.0.0.1/t08athuy

http://notebook/t08athuy

http://192.168.9.40/t08athuy

Ngoài ra, có thể tạo tên miền ngay trên máy tính cục bộ như chúng ta vẫn thấy trên Internet như sau:

Mở Control panel

Gõ tên miền tùy ý !

Chọn OK ở các hộp thoại đang mở

Khi đã tạo tên miền như trên  Phải cấu hình (thiết lập thông số) cho trình duyệt !

B1: Mở IE

B2. Vào menu Tools → Internet options

Chọn OK để đóng các hộp thoại.

B3. Test thử

Mở IE và nhập địa chỉ:

Một số chú ý:

 • có thể gõ Localhost hoặc tên máy hoặc địa chỉ IP hoặc gõ 127.0.0.1
 • Trong trường hợp trình duyệt không hiển thị được, cần vào Tools → Option → Settings và bypass local address.
 • Nếu máy khác muốn mở (truy cập) các trang trên máy A chẳng hạn thì phải gõ địa chỉ IP của máy A (hoặc tên máy A) thay vì localhost.

Giới thiệu cách sử dụng FTP để đưa các trang web lên webserver.

 • FTP (file transfer Protocol – giao thức truyền file) là gì ?
 • Tại sao dùng FTP để đưa website lên web server?: Dễ,nhanh,tiện.
 • Cài đặt FTP: dễ như cài phần mềm thông thường
 • Điều kiện để sử dụng FTP đưa trang web lên server

+ Tài khoản FTP (Do NCC) , gồm user name & password

+ Biết được địa chỉ của server

+ Biết được số hiệu cổng (Port) của dịch vụ FTP (thường mặc định là 21)

 • Các bước thực hiện đưa trang web lên server dùng FTP.

Ví dụ: có một tài khoản t08a, mật khẩu là: 123456.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự