Tài liệu

Bài tập cơ bản về mạng máy tính

Science and Technology
  1. Mô tả mạng tại phòng thực hành mạng máy tính khoa công nghệ thông tin trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên
  2. Mô tả mạng một phòng kinh doanh internet tư nhân
  3. Mô tả mạng tại một phòng thí nghiệm mạng máy tính
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự