Tài liệu

Bài tập -Giải hệ phương trình đại số tuyến tính

Science and Technology

Bài tập

Bài 1. Lập chương trình giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss. Áp dụng giải hệ Ax = b nếu

Giải bằng tay và so sánh các kết quả tìm được.

Bài 2. Lập chương trình dùng phương pháp Gauss-Gordan tìm nghịch đảo ma trận. Sử dụng chương trình tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

Bài 3. Dùng phương pháp lặp Gauss giải hệ

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự