Tài liệu

Bài tập - Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính

Science and Technology

. Bài tập

Bài 1. Dùng phương pháp lặp đơn và Seidel giải gần đúng hệ sau với sai số nhỏ hơn 10-4:

Bài 2. Giải hệ sau bằng phương pháp lặp với xấp xỉ ban đầu tương ứng:

a)

trong miền D= {[0;2][0;2][0;2]} với x0 =1; y0 =1; z0 =1;

trong miền D={[-1,1],[-1;1],[-1;1]} với x0 = y0 = z0 =0

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự