Tài liệu

danh sách các quốc gia không còn tồn tại

Humanities

Các nước giải thể

Các quốc gia sau đây đã giải thể và chia thành những nước mới.

Đại Colombia (Greater Colombia) – Simón Bolívar tạo ra lãnh thổ này từ nhiều phần của Đế quốc Tây Ban Nha tại Nam Mỹ. Về sau, Đại Colombia được tách ra thành Venezuela, Tân Grenada và Ecuador. Vào năm 1863 Tân Grenada đổi tên thành Colombia; và vào năm 1903 Panama tách ra khỏi Colombia.

Đế quốc Áo-Hung (Austria-Hungary Empire) – Đế quốc này được thành lập vào năm 1867 từ Đế quốc Habsburg, và bao gồm một phần Áo và một phần Hung. Đến năm 1918, đế quốc này bị chia thành Áo, Hungary, Tiệp Khắc (Czechoslovakia), Ba Lan và Vương quốc Serb, Croat và Slovene (sau đổi thành Vương quốc Nam Tư vào năm 1929).

Đông Đức (Deutsche Demokratische Republik) - Quốc gia tồn tại từ 1949 đến 1990 tại phần lãnh thổ Liên Xô quản lý tại Đức theo điều khoản của Hiệp định Potsdam. Sáp nhập vào Tây Đức để trở thành một phần của nước Đức thống nhất ngày nay.

Nam Tư (Yugoslavia) – Nhà nước được tạo thành từ những phần của Đế quốc Áo-Hung và các Vương quốc Serbia và Montenegro vào các năm 1918/1929. Được thành lập lại sau Chiến tranh thế giới thứ II và bị tan rã sau khi 4 trong số 6 quốc gia tạo dựng ra Nam Tư là (Slovenia, Croatia, Macedonia và Bosna và Hercegovina) tách ra vào những năm 1990. Hai nước cộng hòa còn lại đã chính thức đổi lại tên thành Serbia và Montenegro vào năm 2003.Hiện nay Serbia và Montenegro lại tiếp tục tách ra thành 2 nước Serbia và CH Montenegro.Kosovo,một phần lãnh thổ của Serbia cũng tách ra đòi thành lập quốc gia độc lập vào năm 2008.

Tiệp Khắc (Czechoslovakia) – Quốc gia được thành lập từ vài phần của Đế quốc Áo-Hung sau khi đế quốc này hoàn toàn tan rã sau Thế chiến thứ I. Đến năm 1993, Tiệp Khắc lại tự chia thành hai nước cộng hòa: Séc và Slovakia.

Liên bang Tây Ấn (West Indies Federation) – Nhà nước liên bang được Anh tạo ra năm 1952, nước đã trao trả độc lập ngay cho các thuộc địa cũ của Anh trong khu vực Caribbe. Liên bang này sụp đổ sau khi Jamaica bỏ phiếu tách ra.

Liên bang Mali (Mali Federation) – do Senegal và Sudan thuộc Pháp, cả hai đều nằm trong Tây Phi thuộc Pháp, lập ra năm 1959 thành một quốc gia độc lập. Liên bang này phân chia thành Senegal và Mali năm 1960.

Liên bang Peru-Bolivia (Peru-Bolivian Confederacy) – Liên bang được thành lập năm 1836 bởi Peru và Bolivia cho đến năm 1839.

Liên Xô (Liên bang Xô viết) – Được thành lập sau cuộc Cách mạng Bolshevik năm 1918, bao gồm 15 nước cộng hòa mà sau này đều trở thành các quốc gia độc lập : Litva, Latvia, Estonia, Moldova, Belarus, Ukraina, Armenia, Gruzia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Nga.

Cộng hoà Ả Rập Thống nhất (United Arab Republic) – Liên bang được Ai Cập và Syria lập ra năm 1958 và giải thể năm 1961, tuy Ai Cập vẫn sử dụng tên gọi này cho dến năm 1971.

Các tỉnh Thống nhất Trung Mỹ (United Provinces of Central America) cũng gọi là Hợp Chúng Quốc Trung Mỹ (United States of Central America) độc lập năm 1823; đã phân rã thành các nước riêng biệt trong nội chiến 1838–1840.

Liên bang Ba Lan-Litva hay Liên bang hai Nhà nước (Polish-Lithuanian Commonwealth hay The Commonwealth of the Two Nations) trong thời kỳ 1772–1795 đã bị chia sẻ cho Nga, Phổ và Áo. Các vùng đất này ngày nay phân bố ở Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia, Ukraina, Belarus, và một phần ở Nga.

Senegambia – Liên bang lỏng lẻo giữa các nước Senegal và Gambia ở Tây Phi, tồn tại từ năm 1982 đến năm 1989.

Vương quốc Liên hiệp Hà Lan (United Kingdom of the Netherlands; 1815–1830) (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden/Royaume-Uni des Pays-Bas) được lập ra trong Hội nghị Wien năm 1815, sau này tách thành Bỉ (nổi dậy năm 1830), Luxembourg (rời bỏ năm 1835) và Hà Lan.

Kim Trướng hãn quốc (Golden Horde) – vào thập kỷ 1430 chia thành Hãn Quốc Kazan, Hãn Quốc Crimea, Hãn Quốc Astrakhan, Hãn Quốc Siberia, Đại Horde; Nga cuối cùng giành được độc lập.

Vương quốc Frank/Đế chế Carolingien (Frankish realm)/(Carolingian Empire) – được chia tách cho 3 con trai của Louis Sùng Đạo theo Hiệp ước Verdun. Xem Danh sách các vùng đất của Đế chế Carolingien.

Việt Nam Cộng Hòa – sau sự kiện 30 tháng 4, 1975, khi lực lượng của Mặt trận Giải phóng Dân tộc hoàn toàn chiếm Sài Gòn, nhà nước này trở thành Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam.

Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam – bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 1975 và chấm dứt vào tháng 7 năm 1976 khi nhà nước này sáp nhập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Serbia và Montenegro đã giải thể vào năm 2006, tách thành Serbia và Montenegro.

Các nước đổi tên

Các tên nước sau đây đã thay đổi:

Abyssinia – Một tên cũ của Ethiopia.

Ba Tư (Persia) – Tên mà phương tây gọi Iran cho đến năm 1935, thực ra nước này luôn tự gọi mình là Iran.

Bohemia – Tên của Cộng hoà Séc cho đến năm 1918.

Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) – Từ năm 1985 tên tiếng Pháp của nước này Côte d'Ivoire được dùng nguyên trong các ngôn ngữ khác, không dịch ra nữa. (Trong tiếng Bồ Đào Nha vẫn dùng tên dịch ra là Costa do Marfim).

Cộng hoà Congo (Republic of the Congo) – Tên của Cộng hoà Dân chủ Congo (Democratic Republic of the Congo) từ 1960 đến 1966. Đây là hậu thân của Congo-Kinshasa (thuộc Bỉ), không phải nước Cộng hoà Congo hậu thân của Congo-Brazzaville (thuộc Pháp).

Quốc gia Tự do Ireland (Irish Free State) – Đổi tên thành Éire năm 1937.

Cộng hoà Khmer (Khmer Republic) – Tên của Campuchia từ 1970 đến 1975.

Miến Điện (Burma, Birmanie) – Đổi tên cho sát tên nguyên ngữ Myanma (Myanmar) năm 1989. Thực ra người Miến Điện vẫn gọi nước họ là Myanma từ trước.

Cộng hoà Liên bang Nam Tư (Federal Republic of Yugoslavia) – Đổi tên thành Serbia và Montenegro năm 2003.

Tân Connecticut (New Connecticut) – Chỉ tồn tại một thời gian ngắn năm 1777 rồi trở thành Cộng hoà Vermont (Vermont Republic).

Thượng Volta (Upper Volta) – Tên của Burkina Faso cho đến năm 1984.

Tích Lan (Ceylon) – Tên của Sri Lanka cho đến năm 1972.

Ngoại Jordan (Transjordan) – Đổi tên thành Jordan năm 1946.

Đế chế Trung Phi (Central African Empire) – Giai đoạn tạm thời (1977–1979) của Cộng hoà Trung Phi (Central African Republic).

Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland (United Kingdom of Great Britain and Ireland) đổi tên thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) năm 1927. (Thực ra Ireland, trừ miền bắc, đã tách ra từ năm 1922.)

Xiêm (Siam) – Tên của Thái Lan cho đến năm 1939.

Zaïre – Tên của Cộng hoà Dân chủ Congo (Democratic Republic of the Congo) từ 1971 đến 1997.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự