Tài liệu

Đội ngũ đơn vị

Science and Technology

Đội hình tiểu đội

Đội hình tiểu đội một hàng ngang

a) Ý nghĩa: đội hình tiểu đội một hàng ngang thường dùng trong học tập, sinh hoạt, kiểm tra, khám súng, giá súng.

b) Thứ tự thực hiện: Thực hiện theo thứ tự 4 bước:

Bước 1: Tập hợp

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội thành một hàng ngang - tập hợp” có dự lệnh và động lệnh, “tiểu đội thành một hàng ngang” là dự lệnh, “tập hợp” là động lệnh.

+ Động tác: Tiểu đội trưởng xác định trước vị trí và hướng tập hợp rồi quay về phía các chiến sỹ, đứng nghiêm hô khẩu lệnh: “Tiểu đội” nếu có các tiểu đội khác ở xung quanh thì phải hô rõ phiên hiệu của tiểu đội mình (tiểu đội 1).

Khi nghe dứt động lệnh “tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng im lặng chạy đến vị trí tập hợp, đứng về bên trái tiểu đội trưởng thành một hàng ngang dãn cách 70 cm tính từ giữa 2 gót chân của hai người đứng cạnh nhau hoặc cách 20 cm ( khoảng cách 2 cánh tay của hai người đứng cạnh nhau ). Khi đã có 2 – 3 chiến sỹ đứng vào hàng, tiểu đội trưởng làm động tác quay nửa bên trái về đứng chính giữa phía trước cách hàng từ 3 – 5 bước để đôn đốc tiểu đội tập hợp. Từng người khi đã đứng vào hàng phải nhanh chóng dóng hàng đúng dãn cách rồi đứng nghỉ. ([link])

Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: “Điểm số” (chỉ có động lệnh, không có dự lệnh).

+ Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “điểm số”, các chiến sỹ từ phải qua trái điểm số cho đến hết tiểu đội. Khi điểm số quay mặt sang trái 450, điểm số xong quay mặt trở lại; người cuối cùng không quay mặt, sau khi điểm số của mình xong thì hô hết (chú ý khi điểm số phải to, rõ, dứt khoát, liên tục).

Bước 3: Chấn chỉnh đội ngũ.

Trước khi chấn chỉnh đội ngũ tiểu đội trưởng phải hơ khẩu lnh: “nghim”cho tiểu đội đứng nghiêm.

+ Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) - thẳng” có dự lệnh và động lệnh

+ Động tác: khi nghe dứt động lệnh “thẳng”, trừ chiến sỹ đầu hàng làm chuẩn các chiến sỹ còn lại đều phải quay mặt về bn phải (tri) hết cỡ dóng hàng và giữ dãn cách.

Khi tiểu đội đã dóng hàng xong, tiểu đội trưởng hô: “thôi”, dứt động lệnh “thôi” tất cả tiểu đội quay mặt về vị trí cũ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Tiểu đội trưởng quan sát dãn cách của các chiến sỹ xong quay nửa bên trái đi đều về đầu hàng cách 2 -3 bước, để kiểm tra hàng ngang xem đã thẳng chưa. Nếu thấy chưa được thì dng khẩu lệnh: “Đồng chí X hoặc số X – lên (xuống)”. Thứ tự sửa cho người đứng gần người làm chuẩn trước, cũng có thể sửa cho 2 – 3 người cùng một lúc.

Khi tiểu đội đ đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “được”, rồi về vị trí chỉ huy.

Nếu lấy người đứng giữa làm chuẩn thì tiểu đội trưởng phải hô khẩu lệnh “Đồng chí (số) X làm chuẩn”. Chiến sỹ X nghe gọi, đứng nghiêm trả lời: “Có” và giơ tay trái lên. Tiểu đội trưởng hô tiếp: “Nhìn giữa – thẳng”, cc chiến sỹ đứng hai bên đánh mặt về phía người làm chuẩn để dóng hàng. Chiến sỹ làm chuẩn sau khi nghe động lệnh “Thẳng”, khoảng 5 giây thì bỏ tay xuống. Động tác chỉnh hàng của tiểu đội trưởng như khi nhìn bên phải hoặc bên trái thẳng.

Bước 4: Giải tán.

+ Khẩu lệnh: “Giải tán” ( không có dự lệnh).

+ Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “giải tán” mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra, nếu đang ở tư thế nghỉ phải rút chân về tư thế đứng nghiêm rồi mới giải tán.

Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

- Ý nghĩa v cc bước thực hiện cơ bản giống đội hình tiểu đội một hàng ngang. Những điểm khác:

+Khẩu lệnh: “Tiểu đội thành hai hàng ngang - tập hợp”

+Vị trí đứng trong đội hình các số lẻ đứng trên, các số chẵn đứng hàng dưới ( số chẵn, lẻ căn cứ vào điểm số tiểu đội một hàng ngang)

Đội hình tiểu đội một hàng ngang
Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

+ Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số

+Khi dóng hàng các chiến sỹ vừa phải dóng hàng ngang v dng nh mắt dĩng hàng dọc, hàng dưới cch hng trn 1 mét. ([link])

Đội hình tiểu đội một hàng dọc

- Ý nghĩa: đội hình tiểu đội một hàng dọc thường dùng trong hành tiến trong đội hình tập hợp cả trung đội, đại đội khi tập trung sinh hoạt, học tập.

- Thực hiện theo thứ tự 4 bước:

- Bước 1: Tập hợp.

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội thành một hàng dọc - tập hợp” có dự lệnh và động lệnh. “Tiểu đội thành một hàng dọc” là dự lệnh; “Tập hợp” là động lệnh.

+ Động tác như đội hình tiểu đội hàng ngang. Chỉ khc: toàn tiểu đội đứng sau tiểu đội trưởng thành một hàng dọc, người sau cách người trước 1 mét.

Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái và đi đều về phía trước, chếch về bên trái đội hình cách 3 -5 bước quay vào đội hình để đôn đốc tập hợp.

- Bước 2: điểm số.

Khẩu lệnh và động tác giống như tiểu đội một hàng ngang, chỉ khác: khi quay mặt, phải quay hết cỡ sang bên trái và điểm số từ trên xuống dưới.

Đội hình tiểu đội một hàng dọc
Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

- Bước 3: chỉnh đốn hàng ngũ.

Trước khi chỉnh đốn phải hơ khẩu lệnh “Nghim” cho tiểu đội đứng nghiêm.

+ Khẩu lệnh: “Nhìn trước - thẳng” có dự lệnh và động lệnh.

+ Khi nghe dứt động lệnh “thẳng” trừ chiến sỹ số 1 làm chuẩn còn các chiến sỹ khác dóng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình (không nhìn thấy gáy người thứ hai đứng trước mình), tự xê dịch sang trái, phải để giữ hàng thẳng, tự xê dịch lên xuống để giữ đúng cực ly 1 mét.

+ Khi tiểu đội đã dóng hàng xong, tiểu đội trưởng hô: “Thôi”, toàn tiểu đội vẫn đứng nghiêm, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái đi đều về trước chính giữa đội hình cách 2 -3 bước, nhìn vào đội hình để kiểm tra hàng dọc.

+ Nếu chiến sỹ nào chưa thẳng hàng dùng khẩu lệnh để gọi tên hay số để chỉnh hàng lần lượt từ trên xuống khi nào được thì hô: “được”. Khi sửa xong, tiểu đội trưởng về vị trí chỉ huy bên trái phía trước đội hình cách 3 -5 bước.

 • Bước 4: giải tán (khẩu lệnh động tác như tiểu đội một hàng ngang).

Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

 • Ý nghĩa, thứ tự các bước thực hiện giống như đội hình tiểu đội một hàng dọc, chỉ khác:
 • Khẩu lệnh: “Tiểu đội thành hai hàng dọc - tập hợp”.
 • Vị trí đứng: số lẻ đứng một hàng dọc bên phải, số chẵn một hàng dọc bên trái. Số lẻ, số chẵn căn cứ vào điểm số tiểu đội một hàng dọc.
 • Đội hình tiểu đội hai hàng dọc không điểm số.
 • Khi dóng hàng cc chiến sỹ số chẵn vừa phải dóng hàng dọc vừa phải dng nh mắt dóng hàng ngang.

Đội hình trung đội

Đội hình trung đội một hàng ngang

- Ý nghĩa: Đội hình trung đội một hng ngang thường dùng trong huấn luyện, nói chuyện thời sự, điểm danh, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng…

- Thực hiệnthứ tự4 bước:Tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán

+ Khẩu lệnh: “Trung đội thành một hàng ngang – tập hợp”

+ Động tác tập hợp cơ bản giống như tiểu đội một hàng ngang, chỉ khác:

Vị trí tiểu đội 2 đứng bên trái tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng bên trái tiểu đội 2, mỗi tiểu đội thành một hàng ngang.

+ Điểm số: Có 2 cách điểm số:

Điểm số theo từng tiểu đội: Khẩu lệnh “Từng tiểu đội điểm số”. Từng tiểu đội điểm số theo thứ tự: từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 3 (tiểu đội trưởng không điểm số).

Điểm số toàn trung đội: Khẩu lệnh: “ Điểm số”, dứt khẩu lệnh lần lượt điểm số theo thứ tự v nối tiếp nhau từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3, kể cả các tiểu đội trưởng. Người đứng cuối cùng của tiểu đội 3 sau khi điểm số xong hô: “Hết”.

+ Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh, động tác cơ bản giống như tiểu đội một hàng ngang; chỉ khác: trung đội trưởng phải quay nửa bn tri, chạy đều về vị trí chính giữa phía trước cách cách đội hình 5 - 8 bước để chỉnh đốn hàng.

Đội hình trung đội hai hàng ngang

 • Ý nghĩa v các bước thực hiện trên cơ sở tiểu đội hai hàng ngang.
 • Khẩu lệnh: “Trung đội thành hai hàng ngang – tập hợp”
 • Tiểu đội 2 đứng bn tri tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng bên trái tiểu đội 2; mỗi tiểu đội thành hai hàng ngang, số lẻ đứng trên, số chẵn đứng dưới. Vị trí chỉ huy của trung đội trưởng chính giữa và cách đội hình 5 – 8 bước.
 • Đội hình trung đội hai hàng ngang không điểm số
 • Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh và đông tác giống như đội hình trung đội một hàng ngang; chỉ khác: cả 2 hng đều phải quay mặt và dóng hàng, chiến sỹ đứng hàng dưới phải vừa dóng hàng ngang vừa dng nh mắt dóng hàng dọc.

Đội hình trung đội ba hàng ngang

 • Ý nghĩa và các bước thực hiện trên cơ sở đội hình tiểu đội một hng ngang.
 • Khẩu lệnh: “Trung đội thnh ba hng ngang – tập hợp”
 • Động tác cơ bản như trung đội 1 hàng ngang, chỉ khác:
  • Vị trí tiểu đội 2 đứng sau tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng sau tiểu đội 2, mỗi tiểu đội thành một hàng ngang. Khoảng cch giữa hng sau với hàng trước l 1m.
  • Khi điểm số: Khẩu lệnh: “Điểm số”, chỉ có tiểu đội 1 điểm số, cc tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà người đứng cuối hng của tiểu đội lấy số của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình bo co.

   tiểu đội 1 có 7 người; tiểu đội 2 có 6 người; tiểu đội 3 có 8 người. Khi bo co, thì người đứng cuối hng của tiểu đội 2 báo “Tiểu đội 2 thiếu 1”. người đứng cuối hng của tiểu đội 3 báo “Tiểu đội 3 thừa 1”.

 • Các chiến sỹ trong hàng thứ 2 v thứ 3 phải vừa dóng hàng ngang vừa dng nh mắt dóng hàng dọc.

Đội hình trung đội một hàng dọc

- Ý nghĩa: Đội hình trung đội một hàng dọc thường dùng để hành quân, di chuyển ở ngoài bi tập được nhanh chóng, thuận tiện.

- Thực hiện thứ tự 4 bước như các đội hình khc

+ Khẩu lệnh: “Trung đội thành một hàng dọc – tập hợp”

+ Động tác thực hiện trên cơ sở đội hình tiểu đội một hàng dọc. Trung đội thnh một hng dọc, thứ tự tiểu đội 1 đến tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành một hng dọc.

- Điểm số giống như đội hình trung đội một hàng ngang, chỉ khác là điểm số theo đội hình hng dọc.

Đội hình trung đội hai hàng dọc

 • Ý nghĩa v các bước thực hiện trn cơ sở đội hình tiểu đội hai hàng dọc.
 • Khẩu lệnh: “Trung đội thành hai hng dọc – tập hợp”
 • Động tác thực hiện trên cơ sở đội hình tiểu đội hai hng dọc. Đội hình thnh hai hng dọc thứ tự tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3, mỗi tiểu đội thành hai hàng dọc.
 • Chỉnh đốn hàng ngũ, cơ bản như đội hình tiểu đội hai hàng dọc, chỉ khc: khi dứt động lệnh “thẳng”, các tiểu đội trưởng qua trái ½ bước để đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội của mình.

Đội hình trung đội ba hàng dọc

 • Ý nghĩa và các bước thực hiện trên cơ sở đội hình tiểu đội một hàng dọc.
 • Khẩu lệnh: “Trung đội thành ba hàng dọc – tập hợp”
 • Động tác thực hiện trên cơ sở đội hình tiểu đội một hng dọc, vị trí tiểu đội 2 đứng bên trái tiểu đội 1, tiểu đội 3 đứng bên trái tiểu đội 2, mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc.
 • Điểm số: Khẩu lệnh, động tác giống như điểm số của trung đội ba hàng ngang, chỉ khác là điểm số theo đội hình hng dọc (tiểu đội trưởng không điểm số).
 • Khẩu lệnh và động tác chỉnh đốn hàng ngũ như trung đội một (hai) hàng dọc.

Đổi hướng đội hình

Ý nghĩa: Dùng để đổi hướng đội hình cho ph hợp với nhiệm vụ v địa hình cụ thể, đồng thời rèn luyện ý thức hiệp đồng động tác trong đội hình đơn vị.

Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

- Đổi hướng đội hình về phía bn nào thì quay bn đó, về đằng sau thì quay đằng sau. Khẩu lệnh:

+ Đổi hướng về phía bên phải (tri) thì hô: “Bên phải (tri) - quay”.

+ Đổi hướng về đằng sau thì hô: “Đằng sau - quay”.

- Khi nghe dứt động lệnh “quay” tất cả các chiến sỹ trong hàng thực hiện động tác quay.

Đổi hướng đội hình trong khi đi

- Khẩu lệnh:

+ Nếu bên phải (tri) thì hô: “Vòng bên phải (tri)- bước”.

+ Nếu đằng sau thì hô: “Bn phải (tri), vịng đằng sau – bước”.

- Khi dứt động lệnh “bước” người đầu hàng bên định đổi hướng dậm chân tại chỗ xoay người theo hướng mới, các số còn lại chuyển bước theo người làm chuẩn khi đã ổn định thì tiếp tục hành tiến.

Câu hỏi ôn tập

 1. Nêu ý nghĩa, thực hành thứ tự các bước tập hợp tiểu đội hàng ngang?
 2. Nêu ý nghĩa, thực hành thứ tự các bước tập hợp tiểu đội hàng dọc?
 3. Nêu ý nghĩa, thực hành thứ tự các bước tập hợp trung đội hàng ngang?
 4. Nêu ý nghĩa, thực hành thứ tự các bước tập hợp trung đội hàng dọc?
Tài liệu này được kế thừa từ Đội ngũ đơn vị của Đại học Tôn Đức Thắng

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự