Tài liệu

Lịch sử phát triển công nghệ phần mềm

Business

 

Lịch sử phát triển công nghệ phần mềm „

Nửa cuối những năm 1980 đến nay:

Chất lượng phần mềm tập trung chủ yếu ở năng suất, độ tin cậy và việc bảo trì. Nghiên cứu hỗ trợ tự động hóa sản xuất phần mềm. Nhiều trung tâm, viện nghiên cứu CNPM ra đời. Các trường đưa vào giảng dạy SE. „

Hiện nay: „

Công nghiệp hóa sản xuất phần mềm bằng cách đưa những kỹ thuật công nghệ học (Engineering techniques) thành cơ sở khoa học của CNPM. „

Vận dụng những lý luận trong sản xuất phần mềm và áp dụng các phương pháp luận một cách nhất quán. „

Tăng cường nghiên cứu và tạo công cụ trợ giúp sản xuất phần mềm.

 

Sự tiến triển của các phương pháp phát triển PM „

1970. „

Phương pháp luận về quy trình thiết kế phần mềm với phương pháp phân chia môđun và thiết kế trong từng môđun. „

Phát triển: nửa đầu 1980. „

Ngôn ngữ đối thoại đơn giản (4GL, DB SQL). „

Hệ trợ giúp: Hệ trợ giúp kiểm thử; Hệ trợ giúp quản lý thư viện mã; Hệ trợ giúp tái sử dụng. „

Biến đổi: nửa cuối 1980 đến nay. „

Đưa ra các môi trường mới về phát triển phần mềm.

Triển khai mới về kết hợp giữa CNPM và CN Tri thức (Knowledge Engineering). „ Triển khai những môi trường bậc cao về phát triển phần mềm; Tự động hóa sản xuất phần mềm; Tạo bản mẫu (Prototyping); Lập trình hướng đối tượng - OOP; Hướng sử dụng thành phần (component).

Những thách thức đối với CNPM… „

Cứ 6 đề án triển khai thì có 2 bị huỷ bỏ. „

Trung bình thời gian thực hiện thực tế bị kéo dài 50% (cá biệt 200-300%). „

Các đề án lớn dễ thất bại. „

3/4 các hệ thống lớn có lỗi khi thực thi. „

Quá trình phân tích yêu cầu (5% công sức): để lại 55% lỗi, có 18% phát hiện được. „ Quá trình thiết kế (25% công sức): để lại 30% lỗi, có 10% phát hiện được. „

Quá trình mã hoá, kiểm tra và bảo trì: để lại 15% lỗi, có 72% phát hiện được.

 

Chúng tôi luôn cập nhật kiến thức công nghệ hay tại: Xem thêm:  https://www.facebook.com/hauisoftware

 

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự