Tài liệu

NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT TƯƠNG TÁC TRONG VŨ TRỤ

NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT TƯƠNG TÁC TRONG VŨ TRỤ

---

Pháp Không Chân Như

---

Nội dung này chỉ đề cập thuần túy về vật chất.

Vật chất được hiểu là bao gồm vật chất có cấu trúc nội tại và các phần tử của tập vật chất A.

Mọi vật chất có cấu trúc trong vũ trụ được cấu tạo và chỉ được cấu tạo từ các phần tử của tập vật chất A. Các phần tử của tập phi vật chất Ā không có trong thành phần cấu tạo của vật chất có cấu trúc.

Tính phân tranh là nguyên lý tương tác cơ bản duy nhất của thế giới vật chất trong vũ trụ.

Sự phân tranh với nhau giữa các phần tử được gọi là tương tác phân tranh. Tương tác phân tranh là tương tác cơ bản duy nhất của thế giới vật chất trong vũ trụ. Đại lượng biểu thị cho độ mạnh yếu và hướng của tương tác phân tranh được gọi là lực phân tranh. Lực phân tranh là lực tương tác duy nhất của thế giới vật chất trong vũ trụ. (Xem hình minh họa H11).

                                         

Tương tác phân tranh giữa các vật chất có cấu trúc là tập hợp tương tác phân tranh giữa các phần tử nằm trong các vật chất có cấu trúc với nhau và với các phần tử xung quanh.

Các phần tử phân tranh với nhau, chúng có thể có năng phần giống nhau hoặc khác nhau ít hoặc khác nhau nhiều; Chúng có thể có cường độ năng phần tại tâm giống nhau hoặc khác nhau ít hoặc khác nhau nhiều; Không gian của mỗi phần tử bao gồm thể tích, hình dạng và hướng có thể giống nhau hoặc khác nhau ít hoặc khác nhau nhiều; Ngoài sự phân tranh với nhau của các phần tử, chúng còn phân tranh và bị phân tranh đối với các phần tử khác xung quanh chúng; Sự phân bố cường độ năng phần của mỗi phần tử và của các phần tử xung quanh cũng bị thay đổi trong quá trình phân tranh và bị phân tranh; Không gian của mỗi phần tử và của các phần tử xung quanh cũng bị biến dạng trong quá trình phân tranh và bị phân tranh; Và liên tiếp kéo theo nhiều sự thay đổi nội tại bao gồm cường độ năng phần, mật độ năng phần, vị trí tâm và không gian của mỗi phần tử và của các phần tử xung quanh. Vì vậy, tương tác phân tranh thì đa dạng về độ mạnh và yếu, hướng, mức độ biến thiên về độ mạnh, yếu và hướng.

Mọi tương tác khác nhau đều là những dạng khác nhau của tương tác phân tranh.

Tương tác phân tranh thì rất phức tạp và lan truyền, liên đới mọi điểm trong vũ trụ.

-------------./.------------

Liên kết nguồn: Phật Pháp Thường Trụ

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự