Tài liệu

Tùy chỉnh nhóm dữ liệu vẽ

Science and Technology

Ta có thể dễ dàng thay đổi hầu hết các thành phần đồ họa bằng cách chỉ vào thành phần đó và kích đúp. Hầu hết các thành phần có thể tùy chỉnh trong hộp thoại Plot Detail. Những tab trong hộp thoại này cho phép tùy chỉnh mọi hình thái của đồ thị ngoại trừ các trục đồ thị và đối tượng nhãn ký tự.

Ta có thể ghi lại các chỉnh sửa này như là một mẫu Template hoặc một Themes.

Hộp thoại chia ra làm 2 phần chính là: phía trái cung cấp lược đồ cây với các thành phần chính: Graph>Layer(s)>Data set(s); phía bên phải là các tab xử lý các chức năng định dạng cho các thành phần: page, layer, data set và điểm dữ liệu.

Hướng dẫn thay đổi các chức năng định dạng. Khi lựa chọn nhiều data set và vẽ chúng trên cùng một lớp, Origin tự động tạo nhóm các dữ liệu lại.

Thay đổi màu sắc, biểu tượng của các đường đồ thị

Lựa chọn data set làm việc

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự