Tài liệu

Tùy chỉnh sự xuất hiện của trang Layout

Science and Technology

Phần này sẽ điều chỉnh một cách khéo léo vị trí hiển thị của các hình ảnh trên trang layout. Thêm nữa sẽ thay đổi nguồn cửa sổ đồ thị để thay đổi sự xuất hiện của các hình ảnh trên trang layout.

Có một vài các sắp xếp trên trang. Để có thể kéo các hình ảnh và ước lượng các vị trí bằng mắt, sử dụng thanh công cụ Object Edit để căn lề và nhóm các đối tượng, hoặc có thể hiển thị lưới trên trang layout (View:Show Grid) và căn lề sử dụng các đường lưới như là các đường chỉ dẫn.

+ Nếu thanh công cụ Object Edit chưa được mở thì chọn View:Toolbars, chọn check box Object Edit và sau đó đóng lại.

+ Kích vào chữ Histogram Data để chỉnh sửa.

+ Giữ SHIFT và kích lên hình ảnh worksheet và hình ảnh đồ thị. Tất cả 3 đối tượng đang được chọn.

+ Kích vào nút Vertical

trên thanh công cụ Object Edit. Các đối tượng được căn giữa theo đối tượng được lựa chọn cuối cùng (ở đây là đối tượng đồ thị).

+ Kích trên trang layout nhưng ngoài các đối tượng để hủy chọn.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự