Tài liệu

Ứng dụng lập trình mạng

Science and Technology

Ứng dụng lập trình mạng

Thi trắc nghiệm – Hình thức E-Learning

Khái niệm E-Learning nhằm chỉ đến phương pháp đào tạo, học tập, soạn giáo án, soạn đề thi và tổ chức thi thông qua hệ thống mạng máy tính. Đặc điểm của phương pháp này là không cần tổ chức lớp học tập trung, bài giảng trực quan sinh động. Chỉ với một máy tính được nối mạng, học viên có thể gặp “thầy giáo” bất cứ lúc nào.

Với sự ra đời của E-Learning, phương pháp dạy học truyền thống đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối và đang dần bộc lộ các mặt hạn chế của nó. Trong giáo dục nói chung và trong hoạt động giảng dạy nói riêng, phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng thi trắc nghiệm có những ưu điểm vượt trội ở một số nội dung môn học và trong những yêu cầu đánh giá khách quan so với phương pháp kiểm tra đánh giá truyền thống.

Việc áp dụng thi trắc nghiệm để đảm bảo tính khách quan trong mọi cấp học đang thu hút được sự chú ý của nhiều người. Ở các nước phát triển, việc áp dụng thi trắc nghiệm được quan tâm phát triển đúng mức. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, phần mềm phục vụ E-Learning đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm của chúng ta còn nhiều hạn chế. Các phần mềm hiện có trên thị trường chủ yếu mới chỉ chạy trên máy đơn, việc soạn câu hỏi, tạo đề thi còn nhiều bất cập và chưa đễ dàng, thuận tiện cho giáo viên. Thị trường cũng dang có phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng LAN, nhưng những phần mềm này còn khá cứng nhắc, vai trò của giáo viên không được đề cao. Cụ thể như không thêm được môn học, không quan tâm tới việc lưu trữ các câu hỏi để tạo ngân hàng câu hỏi cho các giáo viên khác tham khảo và học sinh dùng để tự kiểm tra kiến thức của mình

Hình thức thi trắc nghiệm

Theo nghĩa chữ Hán, "trắc" có nghĩa là "đo lường", "nghiệm" là "suy xét", "chứng thực". Trắc nghiệm xuất hiện từ thế kỉ 19, do một nhà khoa học người Mỹ nghĩ ra nhằm thủ đánh giá trí thông minh của con người. Sau đó, hai nhà tâm lý họcngười Pháp soạn ra bộ giáo án trắc nghiệm.

Lợi ích của trắc nghiệm:

 • Khảo sát được số lượng lớn thí sinh
 • Kết quả nhanh
 • Điểm số đáng tin cậy
 • Công bằng, chính xác, vô tư
 • Ngăn ngừa "học tủ"

Hạn chế của trắc nghiệm

 • Thí sinh có khuynh hướng đoán mò đáp án. (Độ may rủi: là xác suất thí sinh đoán mò và làm đúng)
 • Không thấy rõ diễn biến tư duy của thí sinh
 • Khó soạn đề và tốn công sức
 • Theo quan điểm của nhiều người, việc áp dụng thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển sinh Đại học ở Việt Nam là không thích hợp trong tình hình hiện nay. Về sâu sa, thi trắc nghiệm thực sự có hiệu quả khi cần sàng lọc ở cấp thấp về tri thức

Các loại hình thi trắc nghiệm

 • Lựa chọn: Gồm hai phần: Phần gốc là một câu hỏi hay một câu được bỏ lửng. Phần trả lời: bao gồm từ bốn đến sáu phương án nhưng chỉ có một và chỉ một phương án tối ưu, các phương án còn lại chỉ là "mồi nhử". Độ may rủi: 25%
 • Ghép hợp: Chia làm hai phần:

Phần 1: Nội dung kiểm tra

Phần 2: Các câu trả lời có liên hệ đến phần 1 (nhưng bị xáo trộn vị trí)

Khi làm bài, thí sinh phải ghép hai phần thành từng cặp sao cho đúng nhất. Độ may rủi: Gọi n là số câu hỏi có ở phần 1, m là số phương án trả lời ở phần 2 (thông thường thì m gấp 2, 3 lần n), quy tắc xác suất: độ may rủi=n!/m! (rất thấp)

Điền vào chỗ trống: Là một câu hỏi hay một câu phát biểu có chừa trống, thí sinh tự điền vào từ và cụm từ phù hợp. Độ may rủi: không có

So sánh phương pháp trắc nghiệm với phương pháp luận đề

 • Một câu hỏi luận đề đòi hỏi thí sinh phải tự suy nghĩ ra câu trả lời rồi diễn đạt bằng ngôn ngữ riêng của bản thân, câu hỏi trắc nghiệm buộc thí sinh phải chọn duy nhất một câu đúng nhất.
 • Một bài luận đề có rất ít câu hỏi nhưng thí sinh phải diễn đạt bằng lời lẽ dài dòng, còn một bài trắc nghiệm có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ đòi hỏi trả lời ngắn gọn nhất.
 • Làm bài luận đề cần nhiều thời gian để suy nghĩ và diễn đạt, còn khi làm trắc nghiệm thời gian đó cần để đọc và suy nghĩ.
 • Chất lượng bài luận đề phụ thuộc vào kỹ năng người chấm bài, còn chất lượng bài trắc nghiệm phụ thuộc vào kỹ năng người ra đề.
 • Một đề bài luận đề tương đối dễ soạn nhưng khó chấm điểm, còn trắc nghiệm thì khó soạn nhưng dễ chấm điểm.
 • Với bài luận đề, thí sinh tự do bộc lộ suy nghĩ cá nhân, người chấm tự do cho điểm theo xu hướng riêng; bài trắc nghiệm chỉ chứng tỏ kiến thức thông qua tỉ lệ câu trả lời đúng, người ra đề tự bộc lộ kiến thức thông qua việc đặt câu hỏi.

Một bài trắc nghiệm cho phép và đôi khi khuyến khích sự "phỏng đoán" đáp án, nhưng một bài luận đề cho phép sử dụng ngôn từ hoa mỹ, khó có bằng chứng để "lừa phỉnh" đáp án.

Chúng ta có thể xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trên mạng LAN, ứng dụng công cụ của lập trình mạng trên .NET.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự