Tài liệu

Window Templates

Science and Technology

Có 3 kiểu cửa sổ tạo Templates là cửa sổ worksheet, graph, và ma trận, để tạo chúng ta có nhấn vào các nút trên thanh công cụ Standard

,
,
. Đuôi mở rộng

Các đồ thị mẫu được xây dựng sẵn có thể truy cập từ các nút công cụ sau:

Origin cũng cung cấp một công cụ thư viện mẫu nhằm tổ chức và truy nhập các đồ thị mẫu. Để mở công cụ này (khi một worksheet hoặc Excel workbook đang được kích hoạt) chọn Plot:Template Library.

Template Library cũng dùng để vẽ dữ liệu. Chọn dữ liệu cần vẽ trên worksheet hoặc trên workbook, sau đó mở hộp thoại Template Library và chọn các thành phần mẫu kết hợp để tạo ra đồ thị theo ý muốn.

Hộp thoại này cũng dùng để tạo ra một mẫu đồ thị mới dựa trên những đồ thị mẫu đã có. Để tạo đồ thị mẫu mới ta cũng làm như trên sau đó ghi lại đồ thị này dưới dạng mẫu. Khi ghi lại theo dạng mẫu thì dữ liệu sẽ không được ghi cùng với mẫu đồ thị.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự