Tài liệu

Yêu cầu trao đổi thông tin của máy tính với môi trường ngoài~

Science and Technology

YÊU CẦU TRAO ĐỔI THÔNG TIN CỦA MÁY VI TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NGOÀI

Trong quá trình thực hiện, máy tính cần phải có giao tiếp với môi trường ngoài. Có thể là đưa tin vào (nhập dữ liệu) hoặc đưa tin ra (xuất dữ liệu). Việc trao đổi dữ liệu này có thể thực hiện thông qua người điều hành, các thiết bị nhập xuất khác, các hệ thống chuyên dụng, các máy tính khác...

Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành

Người điều hành (người sử dụng) máy tính cần đưa các lệnh, dữ liệu dưới dạng chữ cái và dạng chữ số hoặc các ký tự thông qua bàn phím (Keyboard). Khi người điều hành nhấn vào phím trên bàn phím, những mã (thường là mã ASCII) được tạo ra và được truyền vào bộ nhớ của máy tính, hiển thị trên màn hình các kí tự đã nhấn.

Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài

Các thiết bị ngoài thông dụng là các thiết bị tối thiểu thường dùng cho một hệ thống máy tính dùng để đưa tin vào và đưa tin ra.

Các thiết bị đưa tin vào:

- Máy đọc băng giấy dùng để đọc các tin trên các tấm bìa đục lỗ

- Máy quét: dùng để quét tài liệu, các bức tranh, ảnh hoặc một vật (mỏng) nào đó

- Con chuột, bàn phím..

Các thiết bi đưa tin ra:

- Máy in: in kim, in phun, in Laser

- Máy đục băng giấy: Đục lỗ trên các tấm bìa

Các bộ nhớ ngoài:

Các ổ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD..., ổ Flash, đĩa ZIP

Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính

Một máy tính (A) này có thể cần thiết một số dữ liệu tại một máy tính khác (B) trong cùng một mạng máy tính, khi đó, máy tính A sẽ gửi một yêu cầu đến máy tính B. Nếu yêu cầu đó được đáp ứng, thì máy tính B sẽ gửi dữ liệu sang cho máy A.

Trong một mạng máy tính, có thể dữ liệu tại một máy tính được nhều máy tính khác cùng khai thác tại một thời điểm.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự