Tài liệu

Yêu cầu và mục tiêu

Các kỹ năng cần có trước khi thực hành nội dung này:

  • Nắm được các kỹ năng thực hành: tạo ra bài trình diễn; bổ sung các trang trình diễn mới; thay đổi màu sắc, phông chữ của các thành phần trong trang trình diễn; định dạng Slide Master...

Các kỹ năng cần đạt được sau khi thực hành nội dung này:

  • Bổ sung trang biểu đồ, sơ đồ tổ chức, các đối tượng vẽ vào trang trình diễn
  • Định dạng lại biểu đồ, sơ đồ tổ chức, các đối tượng vẽ: thay đổi màu sắc; co dãn các đối tượng; xoay, lật đối tượng...
  • Sao chép, di chuyển và xoá các đối tượng.
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự