Quy Luật Phân Bố Vật Chất Trong Vũ Trụ

Thật tế, trong chân không có đầy vật chất. Vậy, lượng vật chất trong chân không có được gọi là khối lượng hay không?

Nhận Xét Nguyên Lý Bất Định Của Heisenberg

Trong một thời điểm, ngay cả khi chỉ xác định một đại lượng hoặc vận tốc hoặc vị trí thì cũng không thể xác định chính xác. Giá ...

Mô Hình Hệ Tọa Độ Không-Thời Gian

Dựa vào đâu để tìm thấy mối liên hệ giữa không gian và thời gian?

Một Số Cấu Trúc Vi Mô Của Vật Chất Trong Vũ Trụ

Mô tả các cấu trúc cơ bản ở thang vi mô của vật chất cấu thành từ các Phần Tử vật chất duy nhất trong Vũ Trụ.

GIÁO PHÁP CỦA CHƯ PHẬT

Cập nhật giáo huấn của Đức ngài Pháp Không Chân Như về giáo pháp của Chư Phật và các pháp môn tu hành giải thoát khổ đau, giải ...

NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT TƯƠNG TÁC TRONG VŨ TRỤ

Trong Vũ Trụ chỉ có một lực tương tác duy nhất đó là tương tác phân tranh. Tất cả các lực tương tác khác đều là kết quả ...

CÁC HẬU QUẢ CỦA TÍNH PHÂN TRANH CỦA PHẦN TỬ VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ

Trong bài "Vật Chất Cơ Sở & Phi Vật Chất Trong Vũ Trụ" đã giới thiệu tính phân tranh của phần tử vật chất cơ sở của Vũ ...

VẬT CHẤT CƠ SỞ & PHI VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ

Mọi loại vật chất có cấu trúc trong Vũ Trụ, dù ở dạng mà con người nhận biết được hay không nhận biết được, được cấu thành từ ...

SỰ KIỆN KHỞI NGUYÊN VŨ TRỤ

Vũ trụ từ đâu mà có? Mọi loại vật chất từ đâu mà có? Mọi loài hữu tình từ đâu mà có? Con người từ đâu mà có? ...

Staying on Top When Your World's Upside Down

Staying on Top When Your World’s Upside Down is a completely different book than the original 1996 edition. Instead of 1001 bite-sized bits of advice, this version features ...

Stop abusing your imagination with delusions of grandeur and delusions of disaster

“Letting go of old stories requires changing the perspective from which you view not only yourself, but also how you observe other people and the way the world ...

Forgive 360

“The greatest challenge we humans now face is not scientific or technological or even economic. It is emotional… The real demon is the ignorance and fear that lead ...

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ