Tài liệu

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đấu thầu trong xây lắp

Social Sciences

Để có thể tự tin và nắm chắc được phần thắng về mình, các DNXD cần phải liên tục phát huy, nâng cấp, thay đổi thật chính xác, phù hợp, kịp thời các nhân tố sau để ngày càng hoàn thiện hơn năng lực của mình.

Môi trường bên ngoài:

Chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu thầu

Khi tham ra đấu thầu trong nước các DNXD đều phải thực hiện các quy định chung của nhà nước về đấu thầu. Tuy nhiên khi đấu thầu khu vực, quốc tế thì để tăng cường khả năng cạnh tranh cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ về đưồng lối, chính sách riêng. Như vậy, chính sách của Đảng và Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thắng thầu của các DNXD.

Thị trường

Thị trường là nơi diễn ra sự cạnh tranh của các DN, ở đó người ta xác định được ai có đủ điều kiện thắng thầu và ai sẽ bị loại ra ngoài. Mặt khác thị trường là cơ sở quan trọng để hình thành nên cơ cấu xây lắp và cơ cấu đấu thầu, nó tác động đến đầu ra, đầu vào của dự án xây dựng. Hơn nữa thị trường là nơi đề ra các nhu cầu và mục tiêu phục vụ cho việc tổ chức đấu thầu. Ở đó có các yếu tố cung, cầu, giá cả lên xuống thất thường,... ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư và xác định giá dự thầu. Do vậy có thể khẳng định rằng thị trường là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự thành công hay thất bại của một dự án được đưa ra đấu thầu trong xây lắp.

Nội bộ doanh nghiệp (DN)

Có thể nói rằng các nhân tố thuộc về DN (phương pháp quản lý, máy móc thiết bị, lao động, tài chính,...) đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo khả năng cạnh tranh của mình khi tham ra đấu thầu Xây lắp. Các chủ đầu tư khi đánh giá xét chọn đơn vị trúng thầu cũng thường xem xét tìm hiểu và đánh giá các nhân tố đó một cách cẩn thận, chặt chẽ và chính xác nhằm lựa chọn được đơn vị có đủ khả năng để thực hiện dự án.

Các nhân tố về máy móc, thiết bị của DN:

Các DN khi tham ra đấu thầu xây lắp, tất yếu phải trình bày về phần máy móc thiết bị hiện có của mình để chủ đầu tư đánh giá. Để có thể cạnh tranh được, các doanh nghiệp cần phải có các loại máy móc thiết bị có các yếu tố sau:

- Trước hết máy móc, thiết bị của doanh nghiệp phải là những loại phù hợp với nhu cầu thi công và đạt hiệu quả cao, bên cạnh đó máy móc thiết bị phải mang tính chất đồng bộ, phù hợp với giá cả và chất lượng sản phẩm do công nghệ đó sản xuất ra.

- Tiếp theo là số lượng và chủng loại máy móc thiết bị của DN hiện có. Nếu số lượng và chủng loại càng nhiều, càng hiện đại, số năm sử dụng ít, công suất lớn thì nó đánh giá doanh nghiệp có lượng tài sản cố định lớn, khả năng sử dụng các loại máy móc, thiết bị cao, dễ dàng huy động nguồn lực sẵn có của mình. Cho nên nó tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung của DN và khả năng huy động tối đa nguồn lực vật chất sẵn có phục vụ cho việc cạnh tranh của mình.

Các nhân tố về tài chính DN:

Máy móc thiết bị là tài sản cố định của DN, nó đóng vai trò quan trọng, nhưng tài sản lưu động của DN cũng đóng vai trò không kém. Thật vậy các nhân tố về nguồn tài chính có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các DNXD.

- Trước hết, các nhân tố về tài chính thể hiện ở quy mô tài chính của DN có lớn hay không. DN nào có quy mô tài chính lớn thì càng có sức cạnh tranh mạnh vì hỗ trợ được Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư cần hỗ trợ vốn.

- Tiếp đến là khả năng huy động vốn và khả năng đảm bảo vốn lưu động của DN. Đây là hai nhân tố góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của DN khi tham gia đấu thầu. Huy động vốn và đảm bảo được nguồn vốn sẽ tạo ra cho DN mạnh dạn trong quá trình thi công và tham gia đấu thầu.

- Mức lợi nhuận bình quân hàng năm từ các hợp đồng đã thi công thực hiện thể hiện tính hiệu quả trong kinh doanh của DN. Nếu đạt được hiệu quả cao sẽ đạt được uy tín cao đối với bạn hàng cũng như đối với các nhà tài trợ, đặc biệt đối với các cơ quan chức năng.

- Mặt khác, nhân tố tổng số nợ phải trả và nợ phải trả trong kỳ ảnh hưởng tới mức độ cạnh tranh của DN. Nếu hệ số nợ cao sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho DN khi kinh doanh có hiệu quả (do chiếm dụng được vốn của khách hàng), tuy nhiên nếu kinh doanh sa sút thì lại mang lại nhiều rủi ro cho DN. Hơn nữa sẽ làm cho khả năng cạnh tranh bị giảm sút. Vì thế các DN chỉ nên có mức độ nợ vừa phải, phù hợp với số vốn hiện có của DN

- Một nhân tố quan trọng nữa là năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý tài chính. Nếu như đội ngũ này có trình độ chuyên môn cao, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan thì có thể giảm chi phí giá thành xây lắp để đưa ra được một giá bỏ thầu hợp lý.

Các nhân tố về nguồn lực của Doanh nghiệp:

- Trước hết đó là số lượng về cán bộ và công nhân trong DN. Một DN cần phải có đủ các phòng ban chức năng, cán bộ cần thiết cũng như là số lượng công nhân trên từng công trường.

- Yếu tố tiếp theo là về trình độ (trình độ lãnh đạo và trình độ bậc thợ).

Hai yếu tố trên kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh cho DN khi trình bày về năng lực của mình cho Chủ đầu tư dự án.

- Hơn nữa, nếu nếu nguồn nhân lực của DN có ưu thế về kinh nghiệm và sự năng động của đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo thì sẽ là một DN có sức cạnh tranh cao đối với các DN khác.

Tuy nhiên một DN muốn phát triển mạnh hơn nữa thì cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần phải đoàn kết nhiệt tình và phải đưa ra được các chính sách, nội quy cụ thể nhằm khen thưởng, khuyến khích học tập, làm việc những thành viên trong DN để đạt được kết quả cao hơn nhằm tạo thành một ê kíp năng động, hiệu quả và tự chủ trong mọi tình huống.

Các nhân tố về nguồn vật tư của Doanh nghiệp:

Khi tham ra đấu thầu xây lắp, các nhà thầu thường tính toán tới các chi phí cụ thể để đưa ra mức giá cuối cùng tham ra dự thầu. Trong đó đặc biệt quan tâm nhất vẫn là giá vật tư. Thật vậy, vật tư có vai trò quan trọng cho khả năng thắng thầu của DN.

- Trước hết, đó là nguồn cung cấp vật tư: Nếu nhà thầu có nguồn vật tư gần nơi thi công dồi dào, đủ cung cấp cho dự án đang đấu thầu thì sẽ có ưu thế đặc biệt đối với Chủ đầu tư.

- Tiếp theo là mức giá của nguồn cung cấp vật tư đó. Nếu nhà thầu tính toán và đưa ra mức giá phù hợp thì lại càng có lợi cho mình hơn.

Kết hợp hai nhân tố đó lại với nhau, tức là có đủ nguồn cung cấp vật tư với mức giá phù hợp chắc chắn sẽ tạo cho Nhà thầu sức cạnh tranh hơn hẳn Nhà thầu khác nhờ tiết kiệm được các chi phí như: Vận chuyển, giao dịch,... của Nhà thầu khi thi công công trình (giảm được giá thành của dự án).

Tuy nhiên, nguồn vật tư ở đây phải bảo đảm chất lượng và phù hợp với công trình thi công (đúng kích thước, chủng loại, trọng lượng,...) theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Các nhân tố về tổ chức, quản lý của Doanh nghiệp.

Một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý sẽ tạo cho DN nâng cao được hiệu quả của mọi hoạt động trong DN. Nhờ đó tạo ra sự linh hoạt khi xử lý các thay đổi của các nhân tố bên ngoài cũng như bên trong của DN làm giảm những thiệt hại không đáng có hay khôi phục lại những mất mát trước đây.

Đặc điểm nổi bật trong tổ chức, quản lý của các DN XD là sự thay đổi nhanh chóng qua từng hạng mục công trình cụ thể mà DN trúng thầu. Vì thế sự hợp lý và linh hoạt trong tổ chức của các DNXD là một yêu cầu rất quan trọng, đánh giá về trình độ tổ chức của cán bộ cấp trên đối với các bộ phận cấp dưới.

Như thế sự hợp lý và linh hoạt đem lại lợi thế trong cạnh tranh của DN khi tham ra đấu thầu (cung cấp nguồn nhân lực phù hợp cho từng công trình). Tuy nhiên, tổ chức quản lý trong DN còn phải tạo ra được bầu không khí tâm lý xã hội và trong nội bộ thật yên ổn tránh gây chấn động cho mọi người. Bên cạnh đó, phải tăng cường các mối quan hệ phi chính thức trong DN và sự thống nhất giữa lãnh đạo, các cán bộ nhân viên thuộc các phòng ban chức năng và người lao động trong DN. Cần phải có các hệ thống thông tin lành mạnh trong DN tạo sự hiểu biết và rút ra được các kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc cho tất cả các thành viên.

Các nhân tố khác.

Bên cạnh các nhân tố trên ảnh hưởng tới khả năng đấu thầu của các DNXD còn có các nhân tố khác như: vị trí, sở trường của DN, chiến lược maketing, uy tín, khả năng liên doanh liên kết của DN,... cũng ảnh hưởng tới khả năng đấu thầu mà DN quan tâm.

Tóm lại, tất cả các nhân tố trên đều ảnh hưởng tới khả năng đấu thầu của các DN. Tuy nhiên mỗi nhân tố có sự ảnh hưởng ở từng mức độ và phương diện khác nhau, nhưng nhân tố nào cũng có tính hai mặt: tích cực và tiêu cực. Do đó, khi tham ra đấu thầu các DNXD cần phải phát huy các thế mạnh của từng nhân tố, tạo mối quan hệ mật thiết vói nhau, hỗ trợ nhau, nhân tố này làm cơ sở cho nhân tố kia phát triển để đạt được mục đích của DN đề ra, đó là khả năng thắng thầu phải cao hơn các đối thủ cạnh tranh khác.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự