Tài liệu

Các tư tưởng cơ bản của Marketing

Social Sciences

Sự cần thiết của mar đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Ngày nay không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh cuả mình với thị trường .Vì chỉ trong cơ chế thị trường doanh nghiệp mới hi vọng tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh,một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài thị trường .Quá trình đó diễn ra càng thường xuyên liên tục ,với qui mô ngày càng lớn thì cơ thể khoẻ mạnh. Ngược lại, sự trao đổi diễn ra yếu ớt thì cơ thể đó quặt quẹo, chết yểu.

Một doanh nghiệp tồn tại thì dứt khoát có các hoạt động chức năng như:sản xuất ,tài chính ,quản trị nhân lực …….chưa đủ cho doanh nghiệp tồn tại ,lại càng không có gì đảm bảo chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp ,nếu tách rời nó khỏi một chức năng khác ,chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường .Chức năng này thuộc lĩnh vực quản lí khác - quản lí marketing.

Khái niệm marketing dựa trên sự thoả mãn nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng .Chức năng cơ bản của marketing là kết nối doanh nghiệp với thị trường thông qua việc “tạo” khách hàng cho doanh nghiệp .Chức năng này càng được thể hiện rõ nét trong hoạt động quốc tế của doanh nghiệp .Chính trong bối cảnh quốc tế,khái niệm marketing mang tính chiến lược rõ nét hơn trong phạm vi marketing trong phạm vi quốc gia.Điều này trước hết và bắt nguồn từ những khác biệt đáng kể của các yếu tố môi trường bên ngoài .Vì vậy, việc hiểu biết và tận dụng marketing trong hoạt động quốc tế của một doanh nghiệp được thể hiện ở khả năng thay đổi và làm thích ứng các chiến lược bộ phận của marketing hỗn hợp đối với thị trường và môi trường của nó. Trên thị trường quốc tế marketing được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: marketing xuất khẩu, marketing đa quốc gia và marketing toàn cầu…

Marketing đã kết nối các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với thị trường ,có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường ,biết lấy thị trường - nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh .

Các tư tưởng cơ bản của marketing:

Để đạt được hiệu quả cao trong ứng dụng marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải quán triệt ba tư tưởng cơ bản sau:

Định hướng khách hàng dẫn dắt toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Khi chấp nhận ứng dụng marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đặt khách hàng vào vị trí trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của mình để xác định được sản phẩm ,giá cả ,thiết kế hệ thống kênh phân phối cho phù hợp .Để thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải chủ động tìm kiếm khách hàng ,tìm nhóm khách hàng trọng điểm ,mục tiêu mà mình muốn trinh phục .

Trong điều kiện thị trường có cạnh tranh ,rất nhiều người bán những sản phẩm tương tự để thoả mãn cùng một nhu cầu của người tiêu dùng thì người tiêu dùng lại có sự lựa chọn tối đa .Trên thực tế ,mgười tiêu thụ có quyền quyết định tối hậu. Người tiêu thụ chọn sản phẩm của ai, người đó bán được hàng và tồn tại và phát triển .Người tiêu thụ không chọn sản phẩm của ai, nhà sản xuất kinh doanh đó không bán được hàng và phá sản.

Mục tiêu cuối cùng của hoạt động kinh doanh luôn được xác định là lợi nhuận .Để đạt được nhà sản xuất (kinh doanh) bắt buộc phải thực hiện mục tiêu trung gian :tiêu thụ sản phẩm - mục tiêu này cũng nhằm đảm bảo lợi ích của tổ chức .Để giải quyết mục tiêu trung gian, nhà sản xuất (kinh doanh ) phải xác định các mục tiêu cụ thể có tác dụng cho vấn đề tiêu thụ, xúc tiến bán hàng dịch vụ. Khi xác định hệ thống mục tiêu như vậy, lợi ích của khách hàng trong thương mại có thể được đáp ứng, nhưng có thể chưa được đáp ứng: mâu thuẫn trong quá trình tiêu thụ xuất hiện ,quá trình tiêu thụ bị ách tắc. Để giải quyết mâu thuẫn này, cần xác định chính xác mục tiêu trung gian. Mục tiêu trung gian của các nhà sản xuất kinh doanh nên xác định đúng hơn là: thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng. Bởi vậy, khả năng tiêu thụ sản phẩm sẽ tốt lên nhiều lần khi doanh nghiệp có khả năng thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng. Khi đã xác định mục tiêu thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng, các mục tiêu cụ thể như : chất lượng giá cả… sẽ có một định hướng cụ thể để thoả mãn. Các chính sách về sản phẩm, giá cả, quảng cáo… sẽ có đối tượng cụ thể để phát triển, sẽ đúng hơn và có tiềm năng hấp dẫn hơn .

Mục tiêu thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng đặt ra yêu cầu cho nội dung “dự đoán”trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra các thông tin khác của thị có ảnh hưởng chung đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để hiểu được khách hàng và trinh phục được khách hàng và trinh phục được họ cần nắm vững các thông tin cơ bản:

Nhu cầu cuả khách hàng và xu hướng vận động.

Cách thức ứng xử và hành vi mua sắm của khách hàng.

Các tác nhân kích thích và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và xu hướng vận động của nhu cầu cũng như quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng .

Cơ hội để thành công trong thương mại xuất phát từ khách hàng và nhu cầu của họ. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, liên tục thay đổi và phát triển. Môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, liên tục thay đổi và phát triển. Môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị ngày càng cạnh tranh gay gắt, do vậy xác định được vị trí quan trọng của khách hàng: dẫn dắt toàn bộ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm khách hàng, đặt khách hàng vào vị trí trọng tâm trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình.

Mọi nỗ lực của doanh nghiệp cần phải được liên kết lại thành một thể thống nhất.

Để thành công trong sản xuất kinh doanh đòi hỏi tất cả các bộ phận phải có sự nỗ lực và có sự liên kết. Tiêu thụ được sản phẩm không phải là nhiệm vụ của riêng bộ phận bán hàng mà là nhiệm vụ của tất cả các bộ phận tác nghiệp.

Tiêu thụ sản phẩm với tư cách là một khâu có nội dung rộng hơn bán hàng. Trong trường hợp này, bán hàng chỉ là một tác nghiệp cụ thể của tiêu thụ sản phẩm. Các nội dung của tiêu thụ sản phẩm trải rộng từ:nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, mua hàng chuẩn bị hàng hoá và các điều kiện bán hàng…rồi kết thúc ở bán hàng.

Sản xuất, kinh doanh là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều khâu,nhiều bộ phận, nhiều yếu tố có mối liên hệ biện chứng với nhau và ảnh hưởng đến nhau cũng như cùng ảnh hưởng chung đến kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình là tiêu thụ và lợi nhuận. Từng khâu, từng bộ phận, từng yếu tố có vai trò khác nhau và đều có tác động tích cực, tiêu cực đến kết quả cục bộ cũng như kết quả chung. Khi giải quyết tốt từng khâu,từng bộ phận, từng yếu tố không có nghĩa là sẽ có một kết quả chung cũng tốt. Điều này cũng có thể xảy ra, nhưng nếu không có định hướng chung đúng sẽ hoàn toàn mang tính tự phát, tính cục bộ như vậy cần:

- Sắp xếp,đặt đúng vị trí và liên kết toàn bộ các khâu, các bộ phận, các yếu tố trong một hệ thống kinh doanh thống nhất.

- Giải quyết các mục tiêu cục bộ (từng khâu, bộ phận, yếu tố) phải đặt trong yếu tố,mục tiêu chung. Nên ưu tiên mục tiêu chung của cả hệ thống trước các mục tiêu riêng lẻ, cục bộ.Tiêu thụ sản phẩm do vậykhông được tách rời khỏi quá trình kinh doanh nói chung và các bộ phận khác nói riêng.Tiêu thụ sản phẩm phải được liên kết chặt chẽ hữu cơ với các khâu,các bộ phận,các yếu tố của quá trình kinh doanh đã được thực hiện trước đó.Tiêu thụ sản phẩm có thể nói không chỉ xuất hiện ở cuối quá trình sản xuất kinh doanh mà được bắt đầu ngay từ khi có ý tưởng kinh doanh,đặt mục tiêu chiến lược, xây dựng kế hoạch… cho đến khi bán được sản phẩm - tiêu thụ sản phẩm là một quá trình. Mặt khác, tiêu thụ sản phẩm không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận tiêu thụ trong doanh nghiệp và càng không chỉ là nhiệm vụ của nhân viên bán hàng.Tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ đặt ra được giải quyết và là trách nhiệm của toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao nhất, nhà quản trị trung gian đến nhân viên bán hàng của doanh nghiệp.

Từ những phân tích trên ta thấy rằng cần phải liên kết tất cả các phòng ban để thoả mãn nhu cầu của khách hàng và tiêu thụ sản phẩm phải là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong công ty. Để thành công trong sản xuất kinh doanh phải xoá bỏ rào cản,hướng tới mục tiêu chung,lợi ích cá nhân không tạo thành sức mạnh chung, tạo sự đoàn kết đồng lòng nhất trí chỉ thành công khi xoá bỏ các rào cản vô hình.

Lợi nhuận không chỉ là bán hàng mà xuất hiện với tư cách là đối tượng tìm kiếm.

Để thành công trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần theo đuổi lợi nhuận mang tính chiến lược lâu dài.

Môi trường hoạt động kinh doanh luôn biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.Một chiến lược dài hạn được xác định một cách khoa học dựa trên việc nghiên cứu khoa học nhu cầu và dự đoán chính xác xu hướng vận động của nhu cầu và dự đoán chính xác xu hướng vận động của nhu cầu để đón bắt và thoả mãn nhu cầu của khách hàng trong kinh doanh là cơ sở mang tính khoa học cho việc liên kết có hiệu quả các yếu tố động (của môi trường) và yếu tố tĩnh (của doanh nghiệp ).

Do vậy, để thực hiện thành công mục tiêu chinh phục ( định hướng) khách hàng, cần sử dụng tốt công cụ chiến lược trong hoạt động kinh doanh và tiêu thụ.

Môi trường kinh doanh luôn biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh(ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực), làm cho cơ hội kinh doanh trên thị trường thay đổi do đó sẽ thay đổi mục tiêu kinh doanh và sẽ làm thay đổi chiến lược kinh doanh do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh phải thay đổi theo dẫn đến cấu trúc tổ chức quản lí doanh nghiệp thay đổi. Do vậy buộc kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược để đưa ra được các biện pháp mang tính chiến lược.

Để thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần theo đuổi lợi nhuận mang tính kế hoạch chiến lược lâu dài, lợi nhuận không chỉ là bán hàng mà xuất hiện với tư cách là đối tượng tìm kiếm.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự