Tài liệu

Câu hỏi ôn tập hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Business

Câu hỏi

 • Khái niệm hiệu quả kinh tế? Vai trò nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp?
 • Nêu hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp trong doanh nghiệp? Ý nghĩa của từng chỉ tiêu ?
 • Nêu hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh  bộ phận ? Ý nghĩa của từng chỉ tiêu? Mối quan hệ giữa chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp và bộ phận?
 •  Nêu biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp?
  Đánh giá:
  0 dựa trên 0 đánh giá

  Tuyển tập sử dụng module này

  Nội dung cùng tác giả
   
  Nội dung tương tự