Tài liệu

Effect of Impurity Correlation on the Density of States in Slightly Compensated Heavily Doped Semiconductors

Mathematics and Statistics

Introduction

  1. Introduction
  2. Basic Formulation
  3. Calculation of the DOS
  4. Numerical Results and Conclusions

Read more

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự