Tài liệu

Khái quát về xuất khẩu chè

Social Sciences

Khái quát về xuất khẩu chè

Khái quát về tình hình xuất khẩu chè của thế giới

Chè được sản xuất ở 28 nước, nhưng có tới hơn 100 nước tiêu thụ chè. Chè là một trong những loại đồ uống phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Từ lâu chè đã trở thành cây công nghiệp chủ yếu của một số quốc gia.

Xét về mức phân bố diện tích trồng chè:

Châu Á có 12 nước chiếm khoảng 90%, châu Phi (12 nước) 8% và Nam Mỹ 2% (4 nước). Như vậy chè được sản xuất và xuất khẩu chủ yếu ở châu Á. Do đó những thay đổi sản xuất và xuất khẩu chè của thế giới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình sản xuất và xuất khẩu chè của châu Á. Để có được bức tranh về xuất khẩu chè trên thế giới, ta lần lượt xem xét các khía cạnh sau:

Sản lượng

Mặc dù diện tích trong những năm gần đây có xu hướng giảm(giảm 0,4% năm), nhưng nhờ có đầu tư vốn cũng như kỹ thuật để thâm canh tăng nhanh năng suất thu hoạch (23% năm), nên đến năm 2000 sản lượng chè thế giới lên tới 3 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân mỗi năm là 2% đây là một tốc độ tăng trưởng khá với một cây công nghiệp dài ngày như chè.

Biểu 1: Diện tích, năng suất, sản lượng chè thế giới

Danh mục Đơn vị 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Diện tích Nghìn/ha 2.299 2.296 2.310 2.303 2297 2.253 2.250
Năng suất Tấn/ha 1,137 1,124 1,135 1,213 1,298 1,27 1,29
Sản lượng Nghìn tấn 2.615 2.581 1.622 2.794 2.986 2.871 3.000

(Nguồn : Bộ kế hoạch và Đầu tư năm 1994-2000 )

Nước có sản lượng chè hàng năm cao nhất thế giới là Ấn Độ với 811 nghìn tấn năm 1997, chiếm 27,26% tổng sản lượng thế giới. Tiếp đến là Trung Quốc (23,32%) Srilanca (9,38%), KenYa (9,3) và Indonexia (6,55%). Mặc dù sản lượng chè phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết nên biến đổi không ổn định, nhưng nhìn chung thì 10 năm trở lại đây, sản lượng chè ở hầu hết các nước đều tăng nên với một mức độ tăng trưởng khá cao.

Biểu 2: Sản lượng chè một số nước chủ yếu trên thế giới

Đơn vị tính: 1000 tấn

Tên nước 1993 1994 1995 1996 1997
Ấn ĐộTrung QuốcSnilancaKenyaInđônêxiaNhật BảnIranBănglaletViệt Nam 74958821820113983524836 75361024420913686565242 76460924624414589544840 78061725925714490565547 81155827722113988553445

(Nguồn: FAO năm 1998)

Xuất khẩu

Trong 28 nước sản xuất chè thì có 26 quốc gia xuất khẩu chè. Theo số liệu thống kê, ta có thể thấy 50 % sản lượng thế giới chè dành cho xuất khẩu. Những nước xuất khẩu chè hàng đầu thế giới như Srilanca, Kenya, Ấn Độ, Trung Quốc đã chiếm tỷ trọng khoảng 70% khối lượng chè của thế giới. Tiếp theo là Kenya đây là một nước có bước nhảy vọt trong ngành chè và được đánh giá là một nước có rất nhiều triển vọng về ngành chè. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia lớn tuy nhiên việc xuất khẩu chè của hai nước này không ổn định do phụ thuộc vào rất nhiều vào việc tình hình tiêu thụ nội địa.

Xuất khẩu chè thế giới thời gian qua tăng với tốc độ tương đối ổn định , bình quân 3% năm. Điều này chứng tỏ rằng các nước có điều kiện phát triển cây chè vẫn không ngừng đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu chè.

Để hiểu rõ tình hình xuất khẩu chè trên thế giới chúng ta có thể tham khảo biểu sau:

Biểu 3: Xuất khẩu chè thế giới những năm gần đây.

Năm Kim ngạch ( 1000 USD) Sản lượng ( tấn)
1991 2.524.954 1.207.290
1992 2.212.449 1.108.145
1993 2.289.409 1.193.144
1994 2.089.409 1.052.177
1995 2.226.866 1.119.029
1996 2.500.252 1.234.708
1997 3.017.509 1.351.562
1998 2.758.903 1.175.000
1999 2.674.418 1.195.000
2000 2.710.000 1.200.000

(Nguồn : Báo cáo xuất khẩu chè- Bộ kế hoạch Đầu tư 2000 )

Biểu 4: Xuất khẩu chè một số nước trên thế giới

Đơn vị :1000 tấn

Tên nước 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. Srilanca2.Kenya3.ấn độ4. Trung Quốc5.Inđônexia6. AHentina7. Malayxia8. Bangladesh 19917783192118393628 22418314914885433924 23523716417079413325 234244154173101413726 258209156164403125 26823515317270423024 26224515717568403125

( Nguồn FAO tháng5/ 2001 - tạp chí nghiên cứu kinh tees tháng 5/2001)

Nhập khẩu chè của thế giới trong những năm gần đây

Thị trường nhập khẩu chè thế giới gần đây có xu hướng tăng. Hàng năm thế giới nhập khoảng 1,2 triệu tấn chè khô. Những nhập khẩu chè hàng đầu thế giới là: Anh, Nga, Pakistan. Chỉ riêng 5 nước này đã nhập khẩu tới 45% tổng lượng chè xuất khẩu của các nước và chiếm hơn 20% sản lượng chè toàn thế giới.

Việc bán trên thị trường chủ yếu được tập trung tại 4 trung tâm đấu giá lớn nhất trên thế giới là: Luân Đôn, Niuđêli, Côlômbia, Monbaza. Phương pháp bán đấu giá được sử dụng là phương pháp đấu giá ngoài khơi hoặc là phương pháp đấu giá treen đất liền. Việc trao đổi buôn bán chè trên thế giới chủ yếu dựa vào thông tin về chè do hội môi giới chè Luân Đôn thông tin vào thứ sáu hàng tuần.

Để tìm hiểu thêm tình hình nhập khẩu chè của một số nước nhập khẩu chè lớn nhất thế giới, trước hết ta có thể tham khảo biểu:

Biểu 5: Nhập khẩu chè của một số nước chủ yếu.

Đơn vị tính:1000 tấn

Tên nước Năm 1995 Năm 1996 Năm 1996 Năm1997
1.Anh 147.406 148.452 150.538 152.016
2. Nga 135.000 11.095 150.000 150.000
3.Pakistan 104.200 110.703 860.871 115.640
4.Mỹ 83.934 89.155 81.216 87.200
5.Ai Cập 70.023 65.41 77.892 76.400
6. Afganistan 40.542 41.100 38.000 42.312
7.Maroc 30.076 28.400 35.016 32.560

(Nguồn: Tổ chức - Tea Statisties)

Giá cả

Giá chè là một nhân tố nhạy cảm với cung cầu trên thị trường thế giới, và chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện khí hậu. Tuy nhiên trong những năm gần đây giá chè trên thế giới là tương đối ổn định. Việc môi giới thường được thông qua những nhà môi giới giầu kinh nghiệm nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng và quảng cáo. Trong đó có 4 công ty hàng đầu chiếm tới 80% thị trường chè là: Brooker Bond, Liptone, Lytone, Lyons Tetley

Giá chè xuất khẩu trên thế giới trong các năm từ 1991 đến 1996 tương đối ổn định (trên dưới 2000 USD/tấn), điều đó chứng tỏ rằng cung và cầu trên thị trường chênh lệch không đáng kể. Những năm tiếp theo từ 1997 đến 1999 giá chè xuất khẩu tăng mạnh, điều đó có thể lý giải do cầu tăng đột ngột của Nga, Iran và các nước chuyển sang tăng tỷ trọng chè xuất khẩu có chất lượng cao trong cơ cấu chè xuất khẩu. Để hiểu rõ hơn về tình hình giá chè thế giới thời gian ta có thể tham khảo biểu.

Biểu 6: Giá chè xuất khẩu của thế giới từ 1994- 2000.

Đơn vị tính: Triệu USD/ 1000 tấn

Năm Giá chè của xuất khẩu của thế giới
1994 1,715
1995 1,697
1996 1,980
1997 2,227
1998 2,327
1999 1,697
2000 1,707

Nguồn: Vụ xuất nhập khẩu –Bộ Thương Mại 2000

Biểu đồ 1: Giá chè trên thị trường thế giới trong thời gian tới

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Nguồn: FAO 2001

Triển vọng thị trường

Sản lượng

Theo như nguồn tin của FAO cho biết, sản lượng chè thế giới tăng 1,97 triệu tấn năm 1994 lên 3,1 triệu tấn năm 2005 với tỷ lệ tương đối cao khoảng 3% năm. Ấn Độ vẫn là nước sản xuất chè lớn trên thế giới có độ tăng 28% năm giai đoạn 1994-1995.

Các nước sản xuất và xuất khẩu chè chính vẫn là Xnilanca, ấn độ, Bănglađét, Kênia..

Biểu đồ 2: tình hình xuất nhập khẩu chè thế giới năm 2005

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

(Nguồn: FAO tháng 3/2001)

Xuất khẩu

Dự đoán xuất khẩu chè tăng 2,5%/năm giai đoạn 1994-2005 đạt 1,292 triệu tấn vào năm 2005, Trung Quốc, ấn Độ, Inđonêxia, Slinanca sẽ tăng nhanh.

+ Xuất khẩu chè của các nước Bănglađét, Malawi, Lânzania, Thổ Nhĩ Kỳ, và Zinbabua sẽ tăng nhanh.

+ Srailanca nước xuất khẩu chè lớn nhất trên thế giới sẽ xuất khẩu 263 ngàn tấn chè vào naem 2005, tăng 1,6%/năm. Trong đó dự kiến xuất khẩu sẽ tăng ở các nước Châu Phi. Xuất khẩu của Châu Phi năm 2005 sẽ đạt 101 nghìn tấn, tăng 2,8%/năm giai đoạn 1994-1995.

Để có cách nhìn toàn cảnh thị trường xuất khẩu chè thế giới năm 2005 ta có thể quan sát biểu đồ sau

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Biểu đồ3: Thị trường xuất khẩu chè thế giới năm 2005

(Nguồn : FAO 2001)

Nhập khẩu

Tiêu thụ trê thế giới dự kiến sẽ tăng từ 1,97 triệu tấn năm 1994 lên 2,67 triệu tấn năm 2005, tăng 2,8%/năm. Các nước phát triển tăng nhu cầu lên khoảng 3% năm.

Thuế giảm khiến tiêu thụ chè năm 2005 nhập khẩu chè thế giới dự kiến đạt 1,27 triệu tấn, tăng 2,3% năm trong giai đoạn 1994-2005 tăng 1,6% ở các nước đang phát triển.

Dự đoán nhu cầu nhập khẩu chè của các nước thuộc Liên Xô cũ, Mỹ, Anh, Pakixtan và Aicập chiếm 51% khối lượng xuất khẩu toàn thế giới.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Biểu đồ 4: Dự báo thị trường chè nhập khẩu trên thế giới 2005

Giá cả

Các thị trường tiềm năng có thuế quan tương đối cao, sự giảm thuế nhập khẩu ở các thị trường này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc cầu của chè. Cụ thể là sẽ tăng tiêu thụ chè thế giới.

Theo như cácnhà chuyên môn cho biết thị trường chè thế giới kể từ năm 1999 trở lại đây thì không có gì chuyển biến lớn. Thị trường vào quý II năm nay sẽ nhích lên với mức tăng khoảng 4-5% so với các tháng trong năm. Nguyên nhân do các nhà sản xuất dự trữ nguyên liệu cho mùa đông và nhu cầu thụ ở các thị trường truyền thống tăng.

Sau đây là dự đoán giá chè trung bình quýIII/2000 tại trung tâm đấu giá lớn nhất thế giới( trong ngoặc là giá trung bình quý I/2000)

Biểu 7: Dự kiến giá chè trong thời gian tới

Tên thị trường Mức giá trung bình
Luân Đôn 130 pence/kg(928)
Niu Đê Li 55,8 Rupee/kg (38 Rupee Ấn Độ)
Cô-Lôm-Bô 108,5 Rupee/kg(111,75) Rupee Srilanca
Mom-bo-sa 1,6 USD/kg (1,72)

Theo ngân hàng thế giới, giá chè năm 2005 sẽ đạt con số là 1800 USD/tấn

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự