PGS. TS. Thái Bá Cẩn Thái Bá Cẩn

PGS. TS. Thái Bá Cẩn Thái Bá Cẩn
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Quốc gia: Vietnam
Tiểu sử:

Thời gian

Hoạt động

 1942

Sinh tại tỉnh Nghệ An.

Trước 1964

Học sinh phổ thông.

1964-1968

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1968-1976

Giảng viên Bộ môn Kinh tế Xây dựng, Tổ chức Quản lý Xây dựng, trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

1976-1980

Nghiên cứu sinh, trường Quản lý Kinh tế Mátxcơva.

1980-1988

Chuyên viên 3, phụ trách Phòng Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1989-1994

Phó Vụ trưởng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính.

1995-1999

Vụ trưởng, Vụ Kiểm tra giám sát Tổng cục Đầu tư Phát triển, Bộ Tài chính.

2000-2004

Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tài chính, Bộ Tài chính.

2004-2005

Giảng viên, Học viện Tài chính.

2005-2012

Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 8 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Đào Văn Hạnh, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1995.

2. Mạn Ngọc Lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002.

3. Phạm Văn Hùng, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003.

4. Nguyễn Tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005.

5. Trần Đức Lộc, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

6. Nguyễn Thị Hà, Học viện Tài chính, 2008.

7. Nguyễn Chí Trang, Học viện Tài chính, 2009.

8. Nguyễn Văn Bình, Đại học Giao thông Vận tải, 2010.

Câu hỏi ôn tập môn Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

Câu 1: Kinh doanh chứng khoán là gì? Câu 2: Kinh doanh chứng khoán hoạt động dựa trên hai nhóm nguyên tắc chủ yếu nào? Câu 3: Hãy ...

Câu hỏi ôn tập: Nghiệp vụ môi giới của công ty chứng khoán

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của công ty chứng khoán? Câu 2: Hãy phân tích vai trò của công ty chứng khoán đối với thị trường ...

Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán - Lời nói đầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua gần 15 năm ra đời và phát triển, hoạt động của thị trường ngày càng đa dạng và phong ...

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông ...

Tổng quan về công ty chứng khoán

Để hình thành và phát triển thị trường chứng khoán có hiệu quả, một yếu tố không thể thiếu được là các chủ thể tham gia kinh doanh ...

Tổng quan về kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là việc tổ chức, cá nhân tham gia một trong các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics